RED Barnet: fra flugt til skolegang

Oplevelser med krig og katastrofer kan give mentale ar. Med en helhedsorienteret indsats fra Red Barnet kan børn, der har været på flugt, få en god start på deres børneliv i Danmark. En indsats, der også gavner hele klassens fællesskab.


Red Barnets udviklingsprojekt "fra flugt til skolegang" er rettet mod at styrke de emotionelle,

sociale og kognitive kompetencer hos nytilkomne børn med flygtningebaggrund? Udviklingsprojektet har til formål at styrke børns trivsel og muligheder for læring. Institut for Relationspsykologi varetager ICDP undervisningen og har medvirket til at udarbejde det særlige undervisningsmateriale, der skal bruges som del af projektet.​

Udviklingsprojektet har til formål at styrke børns trivsel og muligheder for læring.

Tilgangen i materialet vil være kreativ og legende, og formålet er at styrke børnenes emotionelle, sociale og kognitive kompetencer.


Der vil blive udviklet følgende:

- læringsforløb og undervisningsmateriale til nytilkomne børn med flygtningebaggrund

- uddannelsesforløb for børnenes lærere, skolepædagoger samt kommunale ressourcepersoner

- workshops for forældre.


Både børn, forældre og fagpersoner vil deltage i udviklingen af indsatsen og dens materialer.