Bøger om rarrt

Relationspsykologi - i praksis

Institut for Relationspsykologi har udgivet to bøger, der beskriver RARRT principperne.


Bogen "Relationspsykologi i praksis" er grundbogen, der beskriver RARRT principperne med mange praksiseksempler. Bogen anvendes mange steder som grundbog i relationspsykologi og er solgt i mere end 10.000 eksemplarer:


Hvad har vi mennesker brug for, hvis vi skal udvikles og trives?

Hvorfor er vores fællesskaber så vigtige?

Hvad er det, der betyder noget i livet?

Hvilken retning fører hjertet os i?


Denne bog giver professionelle, der arbejder med mennesker, en indføring i relationspsykologien og en hjælp til at anvende de fire relationspsykologiske principper – kaldet RARRT – i praksis. RARRT står for: Relationel, Anerkendende, Ressourcefokuseret og Reflekteret Teori. Denne fremstilling af relationspsykologien er banebrydende, fordi den retter sig mod den personlige og praktiske tilegnelse af de relationspsykologiske principper. Dermed kan den gøre en virkelig forskel i den enkelte professionelles arbejde.Fortællinger om Relationspsykologi

Bogen indeholder en række fortællinger, der på levende vis illustrerer, hvordan relationspsykologien kan se ud, når den praktiseres i dagligdagens praksisrum.

Gennem disse fortællinger beskrives og uddybes RARRT-principperne, så læseren inspireres til at anvende dem i egne professionelle og private relationer.


Mange vigtige kernebegreber bliver gennemgået, og de bliver fremstillet på en nærværende og personlig måde, hvilket gør dem nemmere at forstå og omsætte til praksis.


Fortællingerne vil inspirere og provokere læseren til at reflektere over sin egen daglige praksis. Alle bogens principper og begreber forklares udførligt, så de kan forstås uden forudgående kendskab.