RARRT - skab udviklende relationer

RARRT er en tilgang, Instituttet selv har udviklet, og denne tilgang vil blive præsenteret som en del af ICDP uddannelserne, ligesom der også er selvstændige kurser og temadage om RARRT. Læs mere om RARRT her på siden.

RARRT samler de 5 vigtigste principper i etableringen af et sundt relationelt fundament. Vi kalder tilgangen RARRT, fordi den har fokus på: relationer, anerkendelse, ressourcer, refleksion og teori. Som deltager på vores ICDP uddannelser vil du få en grundig indføring i RARRT tilgangen.​


RARRTInstitut for Relationspsykologi har selvstændigt arbejdet videre med ICDP-programmet og suppleret med RARRT-principperne, der tydeliggør, hvordan det kan bruges som grundlag for alt arbejde, der handler om at understøtte mennesker i udvikling.


RARRT er et bredt funderet udviklingsforløb, der bygger på:

• Relationer skaber individet (vide)

• Anerkendelse åbner for udvikling (være)

• Ressourcer frigiver potentiale (se)

• Refleksion udfordrer selvfølgeligheder (tænke), og

• Teori kvalificerer praksis (handle)


Udviklingen af RARRT principperne er banebrydende, fordi de retter sig mod den personlige og praktiske tilegnelse af relationspsykologien. Derved bliver det muligt at omsætte relationspsykologiens teori og udviklingsforståelse til relationskompetencer i praksis, der kan anvendes på både individ-, gruppe- og organisationsniveau i såvel privat som professionelt regi.