RARRT - skab udviklende relationer

RARRT er en tilgang, Instituttet selv har udviklet, og denne tilgang vil blive præsenteret som en del af ICDP kurserne, ligesom der også er selvstændige kurser og temadage om RARRT. Læs mere RARRT her på siden.

Instituttet har udviklet et relationelt koncept, der samler de 5 vigtigste principper i etableringen af et sundt relationelt fundament. Vi kalder dette koncept RARRT, fordi det har fokus på: relationer, anerkendelse, ressourcer, refleksion og teori. Som deltager på vores ICDP uddannelser vil du få en grundig indføring i RARRT tilgangen.​


RARRTInstitut for Relationspsykologi har selvstændigt arbejdet videre med ICDP-programmet og suppleret med RARRT-principperne, der tydeliggør, hvordan det kan bruges som grundlag for alt arbejde, der handler om at understøtte mennesker i udvikling.

Anvendelsen af principperne bag RARRT skaber desuden personlig ledelsesudvikling, hvor lederen styrkes i sin autenticitet og herigennem kan vise vejen og understøtte det gode arbejdsmiljø, som motiverer og frigør flere ressourcer til de konkrete opgaver.


RARRT er et bredt funderet udviklingsforløb, der bygger på:

• Relationer skaber individet (vide)

• Anerkendelse åbner for udvikling (være)

• Ressourcer frigiver potentiale (se)

• Refleksion udfordrer selvfølgeligheder (tænke), og

• Teori kvalificerer praksis (handle)


Et fagligt miljø med løbende dialoger og plads til konstruktiv undren og uenighed er et vigtigt grundlag for løbende udvikling af indsatserne og styrkelse af kvaliteten. Der er meget læring i at samarbejde, og ofte forstår vi både os selv og hinanden bedre, når vi tør udfordre vaner, handlinger og holdninger. I den sammenhæng er det væsentligt for den gode arbejdsplads i trivsel, at både kollegaer og særligt ledelse formår at lytte og koble sig på andres udsagn uden bagtanker og uden afvisende for-forståelser. Det handler bl.a. om at dele perspektiver og respektere den andens oplevelse, uden samtidig at ville ændre den.


RARRT skaber de nye tilgange, der gør det muligt. De ”konkrete redskaber” er hjælp til at arbejde med sig selv og se egne perspektiver og samspil med andre briller og herigennem styrke samspillet med andre. Der gives ingen redskaber til at ændre andre, men hjælp til at øge forståelsen for andre og ikke mindst sig selv som vejen til at blive en ny og bedre udgave af sig selv og dermed en bedre leder, som kan samle, inddrage og sætte en fælles retning til gavn for organisationen.