Værdier

Vores værdier tager udgangspunkt i:

  • - erkendelsen af, at mennesker udvikler sig i samspil med andre, og at kvaliteten af dette samspil har afgørende betydning for den enkelte og for gruppens livsudfoldelse.
  • - at den bedste vej til forandring er at fokusere på allerede eksisterende ressourcer i stedet for at forsøge at identificere fejl og mangler.

Vi ønsker bl.a. at medvirke til udvikling af:

  • - det private erhvervsliv gennem en fokusering på medarbejdernes ressourcer og deres måde at indgå i anerkendende relationer til både kunder og kolleger.
  • - den offentlige sektor ved at skifte fokus "fra fejlfinder til ressourcespejder" i arbejdet med børn, voksne og familier.
  • - enkeltpersoners og familiers samspil og livskvalitet.

Vi udvælger vores arbejdsopgaver og aktiviteter ud fra følgende kriterier:

  • - aktiviteten skal være i overensstemmelse med vores værdier og holdninger.
  • - aktiviteten skal være meningsfuld for medarbejderne og bidrage til deres faglige udvikling.
  • - aktiviteten skal understøtte udviklingen af et humanistisk samfund og bidrage til menneskelig udvikling og vækst.
  • - aktiviteten skal være forretningsmæssigt bæredygtig.

Vi garanterer, at vores arbejde baseres på en bred psykologfaglig og aktuel forskning og udføres i overensstemmelse med Dansk Psykologforenings etiske retningslinjer.

Hvad er Relationspsykologi?

Relationspsykologien baserer sig på teorier og forskning, der dokumenterer, at menneskets udvikling altid sker i samspil med andre. Derfor har kvaliteten af disse samspil afgørende betydning for den enkeltes – og for gruppens livsudfoldelse.


Relationspsykologien har fokus på, hvad der kendetegner de udviklende samspil, og hvordan man kan fremme netop disse kvaliteter i konkrete relationer. Relationspsykologien tager afsæt i et humanistisk menneskesyn og betragter hvert menneske som et unikt og værdifuldt individ, der bør mødes nysgerrigt og åbent.


Institut for Relationspsykologi er et privatejet, landsdækkende psykologfællesskab, der tilbyder privatpersoner, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder psykologisk ekspertise. Alle aktiviteter hos Institut for Relationspsykologi baserer sig på den relationspsykologiske udviklingsforståelse og på et humanistisk menneskesyn.tilmeld dig vores nyhedsbrev