hvad er icdp?ICDP er en forkortelse for ”International Child/ Caregiver Development Programme”, og er et internationalt forebyggelsesprogram, der er udviklet af de norske professorer i psykologi Karsten Hundeide og Henning Rye. Disse to norske professorer satte sig for at samle al den vigtigste forskning, der omhandlede viden om, hvordan voksne gennem det gode samspil støtter barnets udvikling. Siden er denne viden blevet bredt ud, så den ikke alene anvendes i forhold til børn, men ligeledes i forhold til unge, voksne og ældre.


ICDPs mission er at arbejde på at skabe bedre vilkår for mennesker verden over. Målet er at implementere den nyeste udviklingspsykologiske viden, så den bringes i spil i praksis og kommer børn og voksne til gavn. ICDP sætter fokus på at sørge for menneskelig omsorg ved at aktivere empati og udvikle forældre og professionelles faglighed.

Strategien er at øge og udvikle de relationelle kompetencer hos individet, organisationer, undervisningssteder, universiteter - steder, hvor mennesker har noget for med mennesker.


ICDP anvendes i mere end 50 lande og er baseret på FN-konventionen og børns rettigheder. Der kan arbejdes direkte med ICDP, eller ICDP kan være en del af humanitære organisationer, som har tilsvarende formål.


ICDP adskiller sig fra traditionelle udviklingsprogrammer ved primært at have fokus på at udvikle kulturen og de forskellige relationelle miljøer, vi indgår i. Selv om programmet oprindeligt er udviklet med fokus på voksen-barn relationen, kan principperne i programmet med fordel bruges mere bredt, da det grundlæggende handler om, hvordan vi sammen kan skabe gode udviklende samspil, hvor alle kan trives bedre og udfolde deres potentialer bedst muligt.


Det teoretiske grundlag for ICDP bygger på nyeste udviklingsteoretiske forskning om menneskets tilknytning og behov for positive relationelle samspil og på viden om medieret læring. Programmet er enkelt formuleret med henblik på at få det anvendt i praksis og bygger på 3 dialoger – en følelsesmæssig, en lærende og en regulerende dialog, som til sammen er grundlaget for arbejdet med mennesker i udvikling og læring.

I praksis kræver det træning og øvelse, ligesom det forudsætter en tryg kollegial og ledelsesmæssig ramme at arbejde med udgangspunkt i ICDP.


I Institut for Relationspsykologi har vi arbejdet med ICDP gennem mere end 20 år og samarbejder tæt med ICDP Norden & ICDP international.