Kontakt / Medarbejdere / Marianne Thomsen

Marianne Thomsen

Arbejdsområder
• Individuel coaching
• Individuel stresscoaching
• Stresshåndteringsforløb for hold
• Ledelsessparring
• Teamcoaching
• Fyraftensmøder, foredrag, kurser vedr. stresshåndtering og trivsel

Baggrund
Jeg er født i 1976 og er uddannet ergoterapeut. Jeg er efterfølgende certificeret coach og stress coach og har en Master i positiv psykologi fra Århus Universitet med speciale i stresshåndtering og trivselsfremme.

Jeg tilbyder coaching. Jeg arbejder styrkebaseret, hvilket betyder, at jeg understøtter det, du er god til, og som giver dig energi. Coaching kan være brugbart for dig, der ønsker større selvindsigt. Det kan også være, at du ønsker en (mere) positiv tilgang til livet. Derudover kan jeg hjælpe dig med at få øje på nye handlemuligheder. Du kan eksempelvis bruge coaching til personlig udvikling mhp. at opnå mere tilfredshed og trivsel. Derudover kan du bruge coaching i forbindelse med karriereplanlægning eller karriereskift.

Stress coaching tager udgangspunkt i undervisning i, hvad der sker med din hjerne og krop under en stressbelastning. Langvarig stress er alvorligt, og hvis du oplever symptomer på stress, er det vigtigt, at du gør noget ved det. Jeg kan hjælpe dig med at blive bevidst om, hvilke ubalancer der ligger til grund for din aktuelle stressbelastning, så du kan træffe nogle bevidste valg i forhold til at håndtere din situation.
Jeg oplever, at mange mennesker af forskellige grunde bevæger sig langt væk fra egne behov, hvilket kan gøre det nødvendigt at finde hjem til sig selv igen. Hvis du oplever at føle dig magtesløs og opgivende, hjælper jeg dig til igen at blive mere foretagsom.
Jeg har stor erfaring med både individuel stresscoaching og holdforløb. Jeg har senest været projektleder for et forebyggende stresshåndteringsforløb i Sundhedscenter Skive.

Jeg brænder for at skabe mere trivsel og hjælpe med at skabe rammer for optimal præstation på en bæredygtig måde. Jeg holder gerne oplæg ved fyraftensmøder på virksomheder, ligesom jeg gerne holder foredrag og kurser om fremme af trivsel på virksomheder. Medarbejdere, der trives godt, præsterer bedre, og det er vigtigt at skabe rammer, hvor medarbejdere kan brænde for det, de laver, uden at brænde ud.

Jeg er gift og har to børn. Min fritid bruger jeg på familie og venner. Jeg nyder at løbe en tur og er rigtig glad for vinterbadning.

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, men hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark” kan du undersøge muligheden for tilskud til samtaler, ligesom mange forsikringer også giver tilskud.
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk