icdp uddannelser

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage mails, når der oprettes nye icdp kurser

icdp uddannelser

Institut for Relationspsykologi er certificeret udbyder af de meget efterspurgte ICDP uddannelser rettet specifikt mod både forskellige faggrupper og forældre.


ICDP er en forkortelse for International Child / Caregiver Development Programme, og er et internationalt forebyggelsesprogram, der er udviklet af de norske professorer i psykologi Karsten Hundeide og Henning Rye. ICDP har som grundtanke, at man bedst hjælper personer ved at gøre omsorgsnetværket stabilt og udviklingsstøttende. Der er fokus på samspillet mellem omsorgsperson og den anden, og det grundlæggende formål er at reaktivere og bevidstgøre omsorgsgiverens medfødte ressourcer og evner til understøttende samspil. Samme grundtanke gør sig gældende, uanset om den, der skal have hjælp, er et barn, et ungt menneske, en voksen eller en ældre person.


ICDP uddannelserne er derfor også aktuelle for personer, der arbejder med voksne og ældre. På uddannelsen arbejder du med ICDP i form af 8 samspilstemaer, som er et konkret værktøj til forandring og udvikling af din pædagogiske praksis. Gennem uddannelsen kvalificerer du dig til at anvende en relations- og ressourceorienteret tilgang, og du gennemgår samtidig en personlig udvikling.


Når du gennemfører vores uddannelse, bliver du ICDP-certificeret.

ICDP Uddannelserne er modulopbyggede og består af 6 kursusdage af 6 timer og mellemliggende praksisperioder. Hvert modul afvikles gennem en 6 måneders periode.


ICDP giver arbejdsglæde!

I Børnehuset Solmarken, en daginstitution på Frederiksberg, er medarbejderne i gang med at gennemføre ICDP uddannelsen hos Institut for Relationspsykologi. De har sendt os denne dejlige besked, som vi har fået lov at dele med jer:


Vi havde personalemøde i går aftes. Det handlede om arbejdsglæde i coronatiden: Hvad kan vi trække frem, som giver os energi og glæde ved arbejdet. Rigtig mange nævnte de små gyldne øjeblikke, ICDP kursus og de refleksioner, det har givet med. Det giver så god mening for os alle sammen – og både børn og voksne profiterer af den nye viden vi får. TAK for det!tag en iCDP uddannelse hos Institut for relationspsykologiI Instituttet har vi arbejdet med ICDP i mere end 20 år. Vi har selv gået hele vejen - fra selv at blive undervist - til at arbejde med i ICDP i praksis, være undervisere og blive udbydere af ICDP.

Vi har fantastiske fortællinger fra familier, der er blevet vejledt i ICDP, og vi har arbejdet med tusindvis af professionelle og er derigennem blevet bevæget og rørt af den afgørende forskel, ICDP arbejdet har haft for både børn, forældre og professionelle.


Som udbyder af ICDP forpligter vi os til at være opdateret på den seneste viden omkring menneskers udvikling og trivsel uanset race eller religion. Vi skriver artikler og bøger om ICDP og relationskompetence, vi holder faglige oplæg, afholder konferencer og holder os selv opdaterede.


Vi har arbejdet med ICDP en til en, i grupper af forældre / professionelle, uddannet hele skoler og institutioner og været samarbejdspartnere over lange årrækker i kommuner, der har ønsket ICDP og RARRT som et fagligt ståsted og et fagligt afsæt i alt arbejde, der udføres af mennesker med mennesker.

At arbejde med ICDP er et kontinuerligt berigende udviklingsarbejde.


Du kan finde vores bøger og materialer i vores webshop her på hjemmesiden.