Uddannelse i relationskompetence for ansatte i PPRInstitut for Relationspsykologi udbyder uddannelse målrettet medarbejdere i PPR (ICDP niveau I).

Hvad får man ud af at deltage?

Ved at deltage på uddannelsen vil medarbejderne i PPR opnå følgende:

  • - At udvikle og styrke faglige kompetencer i at arbejde relations- og ressourceorienteret i de samspil, man indgår i på daglig basis i PPR. Fx samspil med lærere, pædagoger, ledere, forældre, børn og kollegaer.
  • - At gennemgå en personlig udvikling i forhold til at indgå i relationer, hvilket kan styrke ens egen trivsel i både arbejds- og privatliv.
  • - At kunne forebygge, at samarbejder i PPR udvikler sig til komplicerede samspil.
  • - At kunne indgå bevidst på nye måder i eksisterende samspil, der er komplicerede, hvilket kan skabe nye rum for udvikling.
  • - At man via det relationelle møde vil kunne styrke de relationelle kompetencer hos professionelle, hvor man som PPR-ansat indgår med et vejledende og rådgivende ansvar.


Om uddannelsen

Uddannelsen er baseret på ’International Child/Caregiver Development Programme’ (ICDP), som er et evidensbaseret program, der understøtter deltagernes kompetencer til at fremme sund udvikling og trivsel i de samspil, de indgår i.


ICDP-uddannelsen niveau I, målrettet personale i PPR, er suppleret med det specialiserede fokus på relationspsykologi, som Institut for Relationspsykologi står for, og vil med dette afsæt tage udgangspunkt i de dilemmaer og problemstillinger, man står i som ansat i PPR.


Undervejs i uddannelsen arbejdes der med videoanalyser af deltagernes egen samspilspraksis på voksen-voksen niveau. Videoanalysen vil altid tage udgangspunkt i et ressourcefokuseret blik på samspillet, hvilket vil give nye blikke på egne kompetencer og kan styrke motivationen for at dygtiggøre sig og arbejde med sig selv.


Alle medarbejdere, der gennemfører uddannelsen, vil opnå en certificering i ICDP niveau I, hvilket åbner op for at fortsætte på ICDP Niveau II, hvor vejlederrollen er i særligt fokus.


Praktiske informationer

Prisen pr. deltager er 7.800 kr. + moms, og tilmelding foregår ved at kontakte chefkonsulent for ICDP Majbritt Bay på tlf: 3157 3685 eller mail: majbritt@relationspsykologi.dk


Uddannelsen foregår over 6 undervisningsgange og afsluttes med en mindre opgave.


Tilmeld dig her: