ICDP supervision

Har jeres arbejdsplads arbejdet med ICDP eller gennemgået en eller flere af uddannelserne?

Så kan det være spændende for jer at prøve supervision baseret på ICDP principperne.


I ICDP supervision kan I vælge en særlig problemstilling, der ofte giver jer udfordringer.

I kan også vælge at fokusere på et enkelt samspilstema eller en af dialogerne.


Supervisoren vil så støtte jer i en proces, hvor I kommer i dybden med fokuspunktet og gør jer refleksioner om, hvordan ICDP kan understøtte den fortsatte proces og frigive nye perspektiver på fastlåste situationer.Gennem supervision vil I kunne opnå, at:


• Holde fast i det relationelle fokus i den daglige praksis

• Implementere og udvikle den relationelle tilgang

• Arbejde med konkrete udfordringer

• "Løfte blikket" på de kollegiale relationer eller mødet med forældrene

• Dykke ned i vigtige begreber som sensitivering, anerkendelse, psykologisk tryghed

• Løfte og holde fagligheden, når de omsorgsprofessionelle bliver "relationstrætte".


icdp uddannelser

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage mails, når der oprettes nye icdp kurser