icdp niveau I

Her kan du læse mere om ICDP niveau I uddannelsen.

ICDP niveau I - Udvikling af egen relationskompetenceICDP Uddannelserne er modulopbyggede og består alle af 6 uddannelsesdage af 6 timer og mellemliggende praksisperioder. Hvert modul afvikles gennem en 6 måneders periode.


Mål:

 • - At give deltagerne en fælles teoretisk ramme til forståelse af den relations- og ressourceorienterede pædagogiske tilgang.
 • - At give deltagerne en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil.
 • - At give deltagerne en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med børn, unge, voksne, forældre og kolleger.

 • Indhold:
 • - Interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer at relationen, er grundstenen i udvikling.
 • - Teori og praksiserfaring med selviagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil ud fra de 8 samspilstemaer.
 • - Gennem iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med andre, at udvikle en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence.
 • - Der arbejdes løbende med egen logbog. ​

 • Der udstedes diplom når deltageren opfylder følgende krav: ​
 • - I praksisperioden gives hjemmeopgaver, som deltageren skal arbejde med for at trænes i at fokusere på eget samspil.
 • - Deltageren skal modtage videoanalyse på egen samspilspraksis.
 • - Deltageren skal afslutte modulet med udarbejdelse af egen manual af de 8 samspilstemaer/dokumentere eget udviklingsforløb.
 • - 80% deltagelse på uddannelsesdagene. Det anslås, at deltageren skal bruge ca. 20 timer til at løse opgaver mellem uddannelsesgangene.

De seks uddannelsesgangeForløbet består af seks uddannelsesdage, der veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Følgende emner vil vi gå i dybden med på uddannelsesdagene:


 • - Introduktion til ICDP
 • - Relationer
 • - Anerkendelse
 • - Interaktionsniveauer
 • - Ressourcefokus
 • - Refleksion
 • - Videoanalyse og relationsplan
Materialer

Følgende bøger og materialer anvendes på ICDP 1 uddannelsen.


Bøger:

Guide til en god start på livet

Introduktion til ICDP + arbejdshæfte

Relationspsykologi i praksis

Fortællinger om Relationspsykologi


Øvrige materialer:

Materialemappe niveau 1 (Indeholder bl.a. de mange arbejdsskemaer, der anvendes på uddannelsen.)

DVD Gyldne øjeblikke. ICDP i praksis

Ekstra materiale til "Introduktion til ICDP" arbejdshæftePraktiske oplysningerPris for hele uddannelsen: 7800 kr. eks. moms pr deltager.


Prisen er inkl. bogen: "Introduktion til ICDP" og Materialemappen niveau 1.

Prisen er eks. forplejning.


Vi afholder som udgangspunkt uddannelserne i egne lokaler, men vi kan også afholde uddannelserne hos jer, hvis der er en større gruppe medarbejdere fra samme arbejdsplads, der skal uddannes.icdp uddannelser

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage mails, når der oprettes nye icdp kurser