icdp uddannelse for ledere

Her kan du læse mere om ICDP lederuddannelsen.

ICDP uddannelse for ledereLederuddannelsen henvender sig til institutions- og skoleledere samt souschefer, der ønsker hjælp til at gennemføre en udviklingsproces med henblik på implementering af den relations- og ressourceorienterede pædagogik.


Gennem en engageret, personlig og faglig udviklingsproces får deltagerne inspiration og hjælp til at udvikle deres lederrolle, så de både som rollemodel og katalysator reelt kan understøtte implementeringen af den nye praksiskultur.


Uddannelsen er tilrettelagt som et konsultativt og coachende procesforløb, der fokuserer på implementering af den relations- og ressourceorienterede tænkning i din institution og udvikling af din personlige lederstil. Konsulenterne på forløbet vil bidrage med faglige input, inspiration og sparring i forhold til udviklingsforløbet, og forløbet er tilrettelagt således, at du som leder får mulighed for at indgå i kreative og udviklende gruppeprocesser med andre ledere, hvori konsulenterne indgår som coaches.


Forløbet vil forme sig som en vekselvirkning mellem litteraturlæsning, oplæg, gruppeprocesser, coaching og udvikling af konkrete ideer til din fortløbende implementeringsproces. Endvidere vil vi undervejs via mentaltræning hjælpe dig med at få dine drømme for din organisation omsat til virkelighed.

De ti kursusgangeUndervisningen på kursusdagene vil veksle mellem oplæg, dialog og øvelser.

Vi vil bl.a. gennemgå følgende emner:

 • - Hvad er relations- og ressourceorienteret pædagogik?
 • - Visionen som drivkraft for udviklingsprocessen
 • - Formulering af jeres vision
 • - Udarbejdelse af udviklingsplan
 • - Teori U Analyse af eksisterende praksis på baggrund af diskursanalyse og vignetmetode
 • - Ledelsesformer
 • - Relationsledelse
 • - Samspilstemaer for ledelse
 • - Ledelsesbaseret coaching
 • - Ledelse i refleksive samtaler
 • - Meningsledelse
 • - Lederen som kulturskaber
 • - Konflikthåndtering
Materialer


Følgende bøger og materialer anvendes på ICDP lederuddannelsen.


Bøger:

Introduktion til ICDP + arbejdshæfte

Relationspsykologi i praksis

Fortællinger om Relationspsykologi

Relationspsykologi. Et psykologisk møde med personalismens menneskesyn


Dertil en mængde artikler, der kan hentes elektronisk ved tilmelding til uddannelsen.
Praktiske oplysningerPris for hele kurset inkl. forplejning: 16.800 kr. eks. moms pr deltager.


Vi afholder som udgangspunkt kurser i egne lokaler, men vi kan også afholde kurserne hos jer, hvis der er en større gruppe medarbejdere fra samme arbejdsplads, der skal uddannes.
icdp uddannelser

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage mails, når der oprettes nye icdp kurser