icdp uddannelse for ledere

Her kan du læse mere om ICDP lederuddannelsen.

ICDP uddannelse for ledereLederuddannelsen er målrettet institutions- og skoleledere samt souschefer, der ønsker hjælp til at gennemføre en udviklingsproces med henblik på implementering af den relations- og ressourceorienterede tænkning.


Gennem en engageret, personlig og faglig udviklingsproces får deltagerne inspiration og hjælp til at udvikle deres lederrolle, så de både som rollemodel og katalysator reelt kan understøtte implementeringen af den nye praksiskultur.


Uddannelsen er tilrettelagt som et konsultativt og coachende procesforløb, der fokuserer på implementering af den relations- og ressourceorienterede tænkning i den enkelte institution og udvikling af personlig lederstil.


Konsulenterne på forløbet vil bidrage med faglige input, inspiration og sparring i forhold til udviklingsforløbet, og forløbet er tilrettelagt således, at lederne får mulighed for at indgå i kreative og udviklende gruppeprocesser med andre ledere, hvori konsulenterne indgår som coaches.


Forløbet er udformet som en vekselvirkning mellem litteraturlæsning, oplæg, gruppeprocesser, coaching og udvikling af konkrete ideer til den fortløbende implementeringsproces.


MålAt kvalificere lederen til gennem sin ledelse at udvikle en relations- og ressourceorienteret kultur og praksis i pædagogiske institutioner.


Dette indebærer følgende:

- Opnå høj grad af indsigt og bevidsthed om hvad der kendetegner en relations- og ressourceorienteret kultur og praksis.

- Kunne formidle og motivere til udvikling af en relations- og ressourceorienteret kultur og praksis.

- Have viden om ”relationsledelse”.

- Udvikle sin egen relationskompetence, specielt i relation til sit samspil med medarbejdere og forældre.

- Modtage feedback om egen lederstil fra medarbejdere.

- Have kompetence til at skabe en kultur hvor medarbejderne oplever refleksion og kvalitetsudvikling som en integreret og meningsfuld del af jobbet.

- Have kompetence til at analysere og vurdere kvaliteten af den daglige pædagogiske praksis, specielt med fokus på det relationelle samspil, og indgå i dialog med medarbejderen herom.


Materialer


Følgende bøger og materialer anvendes på ICDP lederuddannelsen.


Bøger:

Introduktion til ICDP + arbejdshæfte

Relationspsykologi i praksis

Fortællinger om Relationspsykologi

Relationspsykologi. Et psykologisk møde med personalismens menneskesyn


Dertil en mængde artikler, der kan hentes elektronisk ved tilmelding til uddannelsen.
Praktiske oplysningerUddannelsen gennemføres normalt over 6 uddannelsesdage af i alt 36 timer.


Vi afholder som udgangspunkt uddannelserne i egne lokaler, men vi kan også afholde uddannelserne hos jer, hvis der er en større gruppe medarbejdere fra samme arbejdsplads, der skal uddannes.Nyt om icdp uddannelser

Jeg er særligt interesseret i: