ICDP konferenceNordisk ICDP-Netværkskonference 2021 afholdes i Danmark på Vingsted Hotel & Konferencecenter i dagene 18.- 19. november 2021.

Dette års ICDP-konference sætter fokus på relationens betydning for vækst. På konferencen kigger vi ind i, hvad der kendetegner de relationer, som skaber trivsel, dannelse og udvikling. Vores trivsel afhænger af kvaliteten af relationer med de nære omsorgsgivere, og al menneskelig udvikling skabes i disse relationelle samspil. Derfor retter vi på konferencen fokus på udvikling hos de professionelle og forældre, der har ansvaret for relationens kvalitet.


Konferencens hovedoplægsholdere er professor i psykologi Kenneth Gergen og ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth.