ICDP i sundhedsplejen

Socialstyrelsen: Den kommunale sundhedspleje kan bruge International Child Development Programme (ICDP) til tidlig opsporing af funktionsnedsættelse og mistrivsel hos børn og til at styrke forældres mestring af forældrerollen.


ICDP er et forebyggelsesprogram, der i sundhedsplejen kan bruges til bl.a. tidlig opsporing af funktionsnedsættelser eller mistrivsel hos børn. Gennem ICDP kan man styrke tilknytningen mellem børn og forældre ved at understøtte forældrenes positive opfattelse af barnet, så de bedre kan identificere sig med - og forstå barnet.

Derigennem kan forældre også justere deres omsorg og følelser i forhold til barnets initiativer. Metoderne i ICDP kan også anvendes i institutioner, skoler og mange andre steder og er oprindeligt udviklet i Norge.


Kontakt os for at høre mere om et ICDP forløb særligt rettet mod sundhedsplejersker.


anerkendelse i sundhedsplejenAnnette Groot og Else Marie Bech fra Institut for Relationspsykologi har skrevet en artikel om anerkendelse til fagbladet Sundhedsplejersken. Her forklares den anerkendende tilgang, og der illustreres med eksempler fra sundhedsplejerskens hverdag.

Ønsker du at læse mere om, hvilke ICDP projekter, der har været genstand for forskning - og hvilke effekter, der kan dokumenteres? Så læs mere på følgende link.