ICDP i dagplejen

Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet.

Sådan lyder udspillet fra Børne- og Socialministeriet, og netop dette fokus er også baggrunden for, hvorfor man i Randers Kommunes Dagpleje har valgt at uddanne samtlige dagplejere og dagplejepædagoger i ICDP hos Institut for Relationspsykologi.

Dagplejeleder i Randers Kommune, Susanne Lyholm Andersen, forklarer, at valget faldt på netop ICDP, fordi dagplejerne herigennem kunne få udvidet deres bevidsthed og sensitivitet i samspillet med både børn, forældre og kolleger. Gennem ICDPs fokus på både teori og de praktiske erfaringer med selviagttagelse og analyser af samspillet med andre, udvikles en høj faglighed og en stærkere relationskompetence.

”Kvaliteten af børns nære relationer og samspil har en helt afgørende betydning for deres udvikling og trivsel, og derfor er netop relationsarbejdet så vigtigt at have fokus på. En pointe i ICDP er at fremme omsorgsgiverens oplevelse af barnet som person og medmenneske, sådan at omsorgsgiveren kan bruge sin indlevelsesevne til at forstå barnets holdninger og handlinger ’indefra’,” forklarer Susanne Lyholm Andersen.


Institut for Relationspsykologi har uddannet dagplejere i flere kommuner og kan også hjælpe jer, hvis I ønsker at give jeres dagplejere mulighed for at arbejde med deres relationskompetence. Kontakt os for at høre mere.