Butik

Institut for Relationspsykologi vægter formidling af den relations- og ressourceorienterede psykologi meget højt.
 
Vi udgiver derfor bøger på både eget og andre forlag, og derfor er det naturligt for os at gøre det nemt for dig at købe vore materialer direkte her hos os.
Bogen ”Relationspsykologi. Et psykologisk møde med personalismens menneskesyn” gør fundamentalt op med en individualistisk, relativistisk og emotivistisk tilgang til den menneskelige psykologi.

Som alternativ præsenterer bogen en værdibåret og relationel psykologi, der møder den enkelte som en engageret og værdig person. 
200,00 DKK
stk.
Relationspsykologi. Et psykologisk møde med personalismens menneskesyn
Bogen giver en indføring i relationspsykologien, og en hjælp til at anvende de relationspsykologiske principper i praksis. Bogen er primært rettet mod professionelle, der arbejder med små og store børn, men den er ligeledes velegnet til forældre, der ønsker at forstå relationers betydning for deres børns udvikling.
395,00 DKK
stk.
Bog: Relationspsykologi i praksis
Efterfølger til bogen Relationspsykologi i praksis. Bogen indeholder en række fortællinger, der på levende vis illustrerer, hvordan relationspsykologien kan se ud, når den praktiseres i dagligdagen. Gennem disse fortællinger beskrives og uddybes RARRT-principperne, så læseren inspireres til at anvende dem i egne professionelle og private relationer.
395,00 DKK
stk.
Bog: Fortællinger om relationspsykologi
Grundbog og arbejdshæfte til den certificerede ICDP uddannelse. Bogen introducerer ICDPs grundlæggende principper, der præsenteres enkelt og tilgængeligt, så de kan anvendes direkte i læserens egne professionelle og private relationer. Bogen henvender sig til alle, der ønsker at berige deres viden om og evner til at etablere og styrke deres samspil og relationer.
 
Hent gratis kopisider som supplement til ICDP bogen her.
380,00 DKK
stk.
Introduktion til ICDP (bog + arbejdshæfte)
Grundbog til den certificerede ICDP uddannelse. Bogen introducerer ICDPs grundlæggende principper, der præsenteres enkelt og tilgængeligt, så de kan anvendes direkte i læserens egne professionelle og private relationer.
 
Hent gratis kopisider som supplement til ICDP bogen her.
295,00 DKK
stk.
Bog: Introduktion til ICDP
Arbejdshæfte til den certificerede ICDP uddannelse.
 
Hent gratis kopisider som supplement til ICDP bogen her.
100,00 DKK
stk.
Arbejdshæfte: Introduktion til ICDP
DVD, der fortæller om ICDP metoden og viser hvordan den anvendes i danske dagtilbud. Filmen er en introduktion til ICDP og indeholder gode svar på centrale spørgsmål og udfordringer for pædagoger i dag.

Filmen er i 2 dele og varer 33 minutter og 23 minutter. Anden del indeholder eksempler på - og analyser af - de 8 samspilstemaer.
 
375,00 DKK
stk.
DVD: ICDP i Praksis - Gyldne øjeblikke i børnehaven
Den flotte materialemappe henvender sig til dig, der er kursist på ICDP niveau 1.
Mappen indeholder:
Samspilstemaer i A4 og postkort-størrelser.
Mange forskellige arbejdsskemaer, der anvendes på uddannelsen, herunder:
- Videoanalysen
- Det relationelle landskab
- Solen
- Ressourcefokus
- Anerkendelsestrappen
- og mange flere..
Dertil får du også en notesbog og ICDP samspilstema-kort.
Nyhed
499,00 DKK
Materialemappe til ICDP niveau 1
6 ark med de 8 samspilstemaer fra ICDP.
Papir med coating. 
 
Vælg mellem følgende varianter: 0-3 år, 3-6 år, Skolebørn og Engelsk version. 
Nyhed
125,00 DKK
A4 ark: ICDP samspilstemaer 6 stk
1 ark med de 8 samspilstemaer fra ICDP.
Papir med coating.
50,00 DKK
A4 ark: ICDP samspilstemaer 1 stk
Nyhed
125,00 DKK
stk.
Plakat: Anerkendelsestrappen
Et sæt består af 8 kort - et for hvert samspilstema. 
Der er tre forskellige typer dialogkort med de 8 temaer for godt samspil, som på hver sin måde kan træne i anvendelse og forståelse af samspilstemaerne.
 
- Samspilstemakort: På disse kort står temaerne kort beskrevet.
 
- Samspilstemakort med uddybning: Her er temaerne kort beskrevet, og der stilles uddybende spørgsmål til hvert tema.
 
- Samspilstemakort med dialog: Her er der til hvert tema 3 spørgsmål til dialog. 
 
Vælg nedenfor hvilke kort, du ønsker. Se også billederne for at se forskellen på kortene. 
Nyhed
125,00 DKK
ICDP Samspilstema-kort
Et sæt består af 8 kort - et for hvert samspilstema.
Der er tre forskellige typer dialogkort med de 8 temaer for godt samspil, som på hver sin måde kan træne i anvendelse og forståelse af samspilstemaerne.

- Samspilstemakort: På disse kort står temaerne kort beskrevet.

- Samspilstemakort med uddybning: Her er temaerne kort beskrevet, og der stilles uddybende spørgsmål til hvert tema.

- Samspilstemakort med dialog: Her er der til hvert tema 3 spørgsmål til dialog.

Vælg nedenfor hvilke kort, du ønsker. Se også billederne for at se forskellen på kortene.  
Nyhed
500,00 DKK
Pakke med 5 sæt samspilstema-kort
Pakke med 1 A2 plakat, 6 A4 ark og et sæt dialogkort.
 
Nyhed
250,00 DKK
Pakke - lille
Pakke med 5 A2 plakater, 25 A4 ark og 10 sæt dialogkort 
1.875,00 DKK
Pakke - stor
Det er en udbredt holdning, at personlige følelser ikke hører hjemme på jobbet. I bogen ’Professionel kærlighed – er der plads til følelser i professionelle relationer?’ diskuterer otte forfattere betydningen af de professionelles følelser.

Bogens otte forfatterer er: Else Marie Bech (red.), Ole Henrik Hansen, Claus Holm, Per Schultz Jørgensen, John Benedicto Krejsler, Else-Marie Buch Leander, Merete Monrad og Jytte Birk Sørensen.
310,00 DKK
stk.
Bog: Professionel kærlighed
Nyhed: "Det fælles bedste" er udgivet i ny udgave med et efterskrift om psykologi og personalisme.
 
Introduktion til personalismen - et glemt, men gyldent menneskesyn, der forsøger at indkredse, hvad et menneske er, og tage de sociale og samfundsmæssige konsekvenser af det. Det bygger bl.a. på Martin Buber og Emmanuel Levinas’ tænkning og har været en inspirationskilde for Martin Luther King, Desmond Tutu og andre store skikkelser i den nyere historie.

Nyhed
199,95 DKK
stk.
Bog: Det fælles bedste - Ny udgave
Personalism has been greatly neglected in Western political thought. In this book, Jonas Norgaard Mortensen attempts to introduce personalism while simultaneously demonstrating its historical origins, acquainting the reader with its thinkers and those who have practiced it, and showing that personalism has a highly relevant contribution to make in the debate about today’s social and political developments. 
 
Køb bogen her.
Nyhed
The Common Good
Personalismens idéhistorie. En akademisk undersøgelse.
Denne bog, af Jonas Norgaard Mortensen, giver et bredt indblik i en forgrenet idéhistorie. Indholdet i denne bog har været til stor inspiration for Tænketanken Curas arbejde de seneste år, heriblandt bestselleren Det fælles bedste. 
 
Løgstrup om personalisme. 
For 78 år siden i februar 1939 udgav K.E. Løgstrup artiklen "Tanke og handling må være eet. Personalismen i Frankrig". Forlaget Cura genudgiver hermed denne artikel i sin helhed med fyldigt forord af Jonas Norgaard Mortensen og Jan Nilsson.
 
Køb bøgerne her
Nyhed
Bøger: 'Personalismens idehistorie' og Løgstrups 'Tanke og handling'.
Antologi hvor en række dygtige fagfolk giver deres bud på, hvordan personalismens beskrivelse af mennesket sætter ord på, kolliderer med eller rammer ved siden af den virkelighed, de oplever i praksis.

Det personlige samfund – personalisme i praksis er den første af to antologier, der sætter personalismen til debat. I denne første bog er fokus på familieliv, dannelse, fællesskab, ledelse og trivsel i velfærdssamfundet.
300,00 DKK
stk.
Bog: Det personlige samfund.
Hvis vi skal give den relationelle velfærd mere plads i vores samfund, må vi grave nogle spadestik dybere, end det er tilfældet i den almindelige politiske debat. Det handler om menneskesynet og de helt grundlæggende værdier, som en række dygtige fagfolk behandler i denne antologi.

Det relationelle menneske er den anden af to antologier, der sætter personalismen til debat. Dette bind 2 udvider i tid, sted og tanke og er mere historisk, eksistentiel og filosofisk. 
300,00 DKK
stk.
Bog: Det relationelle menneske
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk