bog: Relations- og ressourceorienteret vejledning

I denne bog får du en grundig introduktion til vejledning med udgangspunkt i et relationelt og ressourceorienteret perspektiv.


Bogen præsenterer først det teoretiske fundament for vejledningen, som baserer sig på relationspsykologien. Derefter tages der udgangspunkt i ICDP sensitiveringsprincipperne, som består af teoretisk underbyggede og velafprøvede fokuspunkter for vejledningen, der har til formål at styrke den vejledtes relationskompetence.


Som en rød tråd gennem bogen løber den forståelse, at vi med vores måde at være på, skaber forudsætningerne for den andens udvikling, læring og trivsel. Og det er ikke tilstrækkeligt at tilegne sig ny teoretisk viden. Det er først, når man selv – gennem en aktiv indsats – mærker og praktiserer de nye perspektiver, at de medfører betydningsfuld og mærkbar forandring.


ICDP er udviklet af de norske professorer i psykologi Karsten Hundeide og Henning Rye, der har samlet og beskrevet de vigtigste faktorer, når man ønsker at skabe udvikling og trivsel gennem relationer. ICDP sensitiveringsprincipperne har fokus på, hvordan man gennem vejledning kan aktivere den vejledte, så denne opnår en styrket sensitivitet og relationskompetence.


Denne bog er grundbog på ICDP niveau II uddannelsen hos Institut for Relationspsykologi, men den er relevant for alle, der ønsker at fordybe sig i vejledning på et relationelt og ressourceorienteret fundament.