Barnets første 1000 dage og icdp

Det helt lille barn i dagtilbud er stadig i gang med både den tætte tilknytning og evnen til adskillelse og har derfor et særligt behov for at opleve et godt og trygt miljø med voksne, der tager ansvar for kvaliteten af de relationer, barnet møder.

Børns tidlige tilknytningserfaringer har forskellig kvalitet, og i dagtilbud er der en risiko for, at de tidlige erfaringer, som barnet har med sig (trygge og utrygge), ofte forstærkes.


Visionen er dagtilbud, hvor de professionelle sikrer, at alle børn oplever gode relationer, hvori trivsel og læring kan udfolde sig. Det understøtter ICDP-uddannelsen gennem konkrete metoder og præsentation af nye redskaber, som deltagerne kan afprøve.

Det unikke ved ICDP-programmet er især den tydelige vægtning af de voksnes evne til at indgå i udviklingsfremmende samspil, og ligeledes hvordan de voksne i dagtilbud forbedrer kvaliteten af deres samspil og relationer til børnene ved at sætte fokus på sig selv og få en større bevidsthed om egne tilgange og nye muligheder.


ICDP har derfor også en positiv afsmittende effekt på de voksnes arbejdsmiljø, da uddannelsen øger bevidstheden om det gode kollegiale samspil og dialogens muligheder for udvikling. Gennem uddannelsen bliver de professionelle voksne mere bevidste om deres særlige ansvar for at skabe et følelsesmæssigt trygt miljø, hvor alle børn oplever at blive set med kærlige blikke, og derfor udvikler sig. Al menneskelig udvikling sker i relationer, og det at være relationskompetent er noget, man kun kan lære ved øve sig gennem en øget opmærksomhed på egne være-, tænke- og handlemåder.