Om os / Værdigrundlag og mission

Værdigrundlag og mission

 
Institut for Relationspsykologi er et privatejet firma, der tilbyder privatpersoner, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder psykologisk ekspertise.


Vores værdier tager udgangspunkt i:

  • erkendelsen af at mennesker udvikler sig i samspil med andre, og at kvaliteten af dette samspil har afgørende betydning for den enkelte og gruppens livsudfoldelse.
  • at den bedste vej til forandring er at fokusere på allerede eksisterende ressourcer i stedet for at forsøge at identificere fejl og mangler.

Vi ønsker bl.a. at medvirke til udvikling af:

  • det private erhvervsliv gennem en fokusering på medarbejdernes ressourcer og deres måde at indgå i anerkendende relationer til både kolleger og kunder.

  • den offentlige sektor ved at skifte fokus ”fra fejlfinder til ressourcespejder” i arbejdet med børn, voksne og familier.

  • enkeltpersoner og familiers samspil og livskvalitet.

 Vi udvælger vores arbejdsopgaver og aktiviteter udfra følgende kriterier:

  • aktiviteten skal være i overensstemmelse med vore værdier og holdninger.

  • aktiviteten skal være meningsfuld for medarbejderne og bidrage til deres faglige udvikling.

  • aktiviteten skal understøtte udviklingen af et humanistisk samfund og bidrage til menneskelig udvikling og vækst.

  • aktiviteten skal være forretningsmæssigt bæredygtig.

Vi garanterer, at vort arbejde baseres på en bred psykologfaglig baggrund og aktuel forskning og udføres i overensstemmelse med Dansk Psykolog Forenings etiske retningslinjer. 

Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk