Erhverv / Sundhedsordning og krisehjælp / Udvidelser til basispakken

Udvidelser til basispakken


På baggrund af vores gode erfaringer med varetagelsen af kommunale sundhedsordninger har vi følgende forslag til udvidelser: 
 

Ledersparring

Alle ledere tilbydes via telefon sparring med erfaren erhvervspsykolog i forhold til en konkret problemstilling. Vi garanterer, at alle henvendelser besvares inden for 2 arbejdsdage.

Online booking

Det er vigtigt at fastholde den faglige visitation ved første henvendelse, men når medarbejderne først er inde i sundhedsordningen, er det muligt for medarbejderne selv on-line at bestille eller ændre deres aftaler med psykologen. 
 

Mindfulness

Da kurser i Mindfulness har vist sig særdeles effektive i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af stress, foreslås det, at medarbejderne via sundhedsordningen og et klippekortsystem får adgang til at deltage på Mindfulness hold, som vi tilbyder på ugentlig basis.
 
Medarbejderne kan via sundhedsordningen tilbydes klippekort til en pris af 250,- pr. gang. For at regulere forbruget af denne ydelse kunne det overvejes kun at tilbyde deltagelse efter lederaccept.
 

Kursus- og foredragsvirksomhed

Se listen med forslag fra vores foredragskatalog. For at regulere og have overblik over forbruget foreslås det, at kun kurser, der er godkendt af kommunen omfattes af denne aftale.
 

Konfliktmægling

Da konfliktmægling kan have afgørende betydning for trivslen på arbejdspladsen, foreslår vi, at kommunen overvejer at inddrage dette som en del af sundhedsordningen. Ydelsen vil kunne leveres til den almindelige timepris som gælder for ordningen i øvrigt.
 

Yderligere information

For yderligere information om vores sundhedsordning kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk