Uddannelser

 
Ny viden og ønsket om høj kvalitet stiller - sammen med krav om forandrings- og omstillingsprocesser - øgede krav til medarbejdernes kvalifikationer.
Medarbejdere vil gerne udvikle sig, men det kan ofte være svært for dem at integrere kursusideerne i en ny hverdagspraksis.
 
Derfor har vi hos Institut for Relationspsykologi specialiseret os i at tilbyde efteruddannelser, der skaber ny praksis. 
 
Vi ønsker altid at være i tæt dialog med vores kunder omkring kompetenceudviklings-projekter, idet vi ved, at det gode forarbejde samt efterfølgende implementering er helt afgørende for at kompetenceudvikling skaber reel værdi for arbejdspladsen.
 
Alle vores kurser, uddannelser og øvrige forløb baserer sig på de samme grundlæggende relations- og ressourceorienterede kerneværdier, som udgør fundamentet for Institut for Relationspsykologi, og underviserne er erfarne formidlere, der forstår at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.
 
Vi tilbyder både temadage, konferencer, kortere kurser og længerevarende uddannelsesforløb.
 
Alle vores forløb er kendetegnede ved at fokusere på udvikling af både kursisternes personlighed og faglighed.
  • Se aktuelle kursusudbud og tilmelding...

Sagt om vores uddannelser og kurser

  • "Det er skønt at vide, at vi har Institut for Relationspsykologi, vi kan kalde på, når vi arbejder med mellemmenneskelig kvalitetsudvikling."
    Gitte Kai, Pædagogisk administrativ konsulent i Assens kommune.

  • "Mit arbejde med RARRT har givet mig selvindsigt og udvidet min omgangsform i arbejdet med børn og unge. For mig er det en stor hjælp og glæde at benytte mig af alle de redskaber, jeg har fået med mig det sidste halve år."
    Kursist på RARRT-forløb.

  • "Der var stor enighed om, at forløbet var alle tiders. Vi følte os trygge og godt tilpas, og det satte mange refleksioner i gang."
    Deltager på Temadag.


Yderligere information

For yderligere information kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
 
 
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk