Uddannelser / Uddannelse i Relationsledelse
Uddannelse i Relationsledelse
 
Relationel ledelse handler om at lede ud fra en bevidsthed om, hvordan mennesker grundlæggende fungerer, udvikles og trives. Relationel ledelse funderer sig på et menneskesyn, hvor mennesket betragtes som relationelt, engageret og værdigt.
 
Artikler om Relationsledelse
 
 
Uddannelse i Relationsledelse
  
Lederuddannelsen henvender sig til institutions- og skoleledere samt souschefer, der ønsker hjælp til at gennemføre en udviklingsproces med henblik på implementering af den relations- og ressourceorienterede pædagogik.
 
Gennem en engageret personlig og faglig udviklingsproces får deltagerne inspiration og hjælp til at udvikle deres lederrolle, så de både som rollemodel og katalysator reelt kan understøtte implementeringen af den nye prakssiskultur. 

Uddannelsen er tilrettelagt som et konsultativt og coachende procesforløb, der fokuserer på implementering af den relations- og ressourceorienterede tænkning i din institution og udvikling af din personlige lederstil.

Konsulenterne på forløbet vil bidrage med faglige input, inspiration og sparring i forhold til udviklingsforløbet, og forløbet er tilrettelagt således, at du som leder får mulighed for at indgå i kreative og udviklende gruppeprocesser med andre ledere, hvori konsulenterne indgår som coaches.

Forløbet vil forme sig som en vekselvirkning mellem litteraturlæsning, oplæg, gruppeprocesser, coaching og udvikling af konkrete ideer til din fortløbende implementeringsproces.

Endvidere vil vi undervejs via mentaltræning hjælpe dig med at få dine drømme for din organisation omsat til virkelighed.
 
 
Kontakt os på kontakt@relationspsykologi.dk eller tlf: 97520095, hvis du ønsker at tilmelde dig en uddannelse i Relationsledelse. 
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk