Erhverv / Psykologbistand - Aarhus Kommune / Tilbage til arbejde efter stress

Tilbage til arbejde efter stress

Når psykologerne hos Institut for Relationspsykologi skal vejlede mennesker, der skal vende tilbage til arbejde efter sygemelding, tager vi udgangspunkt i vores relationspsykologiske fundament, ligesom vi læner os op ad anbefalingerne fra Arbejdsmedicinsk klinik og den forskning, denne viden funderes i. Vi forsøger altid at have øje for perspektiverne hos både medarbejder, leder og organisation i vores behandling og vejledning.

Vi tager udgangspunkt i følgende retningslinjer:

- Vigtigste faktor for en god tilbagevenden til arbejde er et godt samarbejde, en god relation og løbende dialog mellem medarbejder og nærmeste leder. Derfor er det vigtigt, at nærmeste leder inddrages tæt i medarbejderens proces med tilbagevenden.

- Genopstart på nedsat tid og med passende skånevilkår giver bedre mulighed for bedring end langvarig fuldtidssygemelding. Det er dog afgørende, at genopstarten er grundigt planlagt i forhold til symptomernes sværhedsgrad, arten af opgaver og mængden af timer.

- Start med rutineprægede opgaver, undgå skift og krav til ny læring og hold løbende evalueringssamtaler. Det kan nogle gange være nødvendigt at reducere det aftalte antal timer, hvis evalueringen viser, det kræver for meget af medarbejderen.

- Ved fuld raskmelding kan man reducere risikoen for tilbagefald ved at sørge for tydelig og konkret opgavefordeling samt klare og definerede forventninger til medarbejderen. Dertil fortsat løbende kontakt, hvor mængden og arten af opgaver samt medarbejderens trivsel evalueres.


Instituttets psykologer har ikke legitimitet til decideret at syge- og raskmelde medarbejdere. Denne vurdering overlades til medarbejderens egen læge. Vi kan dog komme med anbefalinger, sætte refleksioner i gang samt henvise til forskning, psykologisk viden og erfaring i spørgsmål omkring sygemelding og tilbagevenden til arbejde.


Kilder:

Folder: Efter stress? Publikation fra Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning

Rønsholdt, J., Groot, A., Godrim, F. & Bech, E.M. (2013). Relationspsykologi i praksis. Dafolo.

Godrim, F., Groot, A., Bech, E. M., Viftrup, D. T., & Mortensen, J. N. (2017). Relationspsykologi: Et psykologisk møde med personalismens menneskesyn. Forlaget Institut for Relationspsykologi.

Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk