Erhverv / Teamudvikling
 
 

Teamudvikling 


Optimerende teamudvikling

Teamudvikling handler om at optimere samarbejdet, produktiviteten og synergien i en arbejdsgruppe.

Vi tager udgangspunkt i en visualisering af jeres attraktive fremtid og mål. Hvor vil I gerne hen? Hvordan kommer I derhen? Hvornår er gruppen stærkest? Hvordan kan gruppen skabe endnu bedre præstationer?

Vi vil hjælpe jer med at etablere "Team Spirit", hvor forskelligheder og ressourcer udnyttes. Ved at kende hinandens styrker, kan I komplementere hinanden, og skabe bedre resultater. I kan skabe en vinderkultur, hvor teamet hele tiden har målet for øje, og hvor energi, sammenhold og arbejdsglæde bliver en naturlig del af dagligdagen.

 

Konfliktløsning

Når konflikter, samarbejdsvanskeligheder og negativ kommunikation dræner gruppens engagement, kan vi hjælpe jer med at få konflikterne løst, og genetablere det stærke, positive sammenhold, der skaber de bedste resultater.

Vi møder jer altid med en anerkendende tilgang, der ikke udpeger skyld, men søger efter at udbygge relationer og strategier, der allerede fungerer godt. Vi analyserer, hvilke processer, der er i spil, og hvordan situationen kan vendes, så teamet oplever sig selv som "Et stærkt og produktivt hold".

Vi vil arbejde med at implementere en anerkendende tilgang, hvor der er fokus på intentionen bag den umiddelbare adfærd og på at tage ansvar for sine egne reaktioner.

Vi hjælper jer ikke bare til at løse konflikten, men styrker jeres sammenhold og kommunikation, så I opnår langt større modstandsdygtighed overfor konflikter i fremtiden.

Yderligere information

For yderligere information om vores ydelser kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk