Uddannelser / Supervision / Psykolog autorisation

Supervision ift. autorisation af psykologer

Supervisionen funderer sig på relations- og ressourceorienteret psykologi og tager teoretisk afsæt i tilknytningsteori, nyere udviklingspsykologi, Kohuts selvpsykologi, Fonagys mentaliseringsbegreb samt Antonowskys salutogenetiske udviklingssyn.

Målet med supervisionen er at kvalificere psykologen til at kunne analysere samspil og igangsætte processer med henblik på at optimere relationerne mellem forældre, professionelle og børn.

Med henblik på udvikling af supervisandens egen relationskompetence vil der blive inddraget videoanalyse af supervisandens egen personlige stil.

Kravene til supervison med henblik på autorisation som psykolog omfatter i alt 40 timer ved ekstern supervisor.

Supervisionen tilbydes både som individuel supervision og gruppesupervision.

Pris

Individuel supervision:
 • 10 timer 13.000 kr.
 • 20 timer 24.000 kr.
 • 40 timer 40.000 kr.
Gruppesupervision med maks. 2 deltagere:
 • 10 timer   8.000 kr.
 • 20 timer 14.000 kr.
 • 40 timer 25.000 kr.
Gruppesupervision med 6-12 deltagere (i alt 80 t. svarende til godkendelse af 40 timers supervision):
 • 13 dage af 6 timers supervision 20.000 kr.

Supervisorer

Finn Godrim

 • aut. psykolog godkendt som specialist og supervisor i børnepsykologi og klinisk psykologi.
 • Terapi i relations- og ressourceorienteret perspektiv

Supervisionen tilbydes både som individuel supervision og gruppesupervision.

Kravene til supervison med henblik på autorisation som psykolog omfatter i alt 40 timer ved ekstern supervisor.

Annette Groot

 • aut. psykolog godkendt som specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi.
 • Netbaseret caseorienteret supervision

Har du som psykolog, socialrådgiver, konsulent, lærer eller pædagog brug for supervision på en konkret udfordring i dit daglige arbejde tilbyder Institut for Relationspsykologi netbaseret supervision i et relations- og ressourceorienteret perspektiv.

Supervisonen foregår dels via mailkorrespondance og videokonference via SKYPE. 

 

Tilbud på supervision

Vi tilbyder kommuner og institutioner klippekortsbaserede abonnementsordninger på netbaseret supervision. 

Pris

 • Enkelt timer 1.100 kr.
 • Klippekort 10 timer 10.000 kr.
 • Klippekort 50 timer 45.000 kr.

Netbaseret caseorienteret supervision med henblik på etablering af inkluderende miljøer.

Pris

 • Enkelt timer 1.100 kr.
 • Klippekort 10 timer 10.000 kr.
 • Klippekort 50 timer 45.000 kr.

Yderligere information

For yderligere information om vores uddannelser kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk