Erhverv / Sundhedsordning og krisehjælp

Sundhedsordning med krisehjælp

 
Hjælp dine medarbejdere og opnå et lavt sygefravær - etablér en sundhedsordning!
 
Institut for Relationspsykologi har flere års erfaring med at varetage kommunale og private sundhedsordninger, og har løst disse opgaver med skarp ekspertise og medvirket til meget lavt sygefravær hos vore kunder.
 

Hvorfor psykologhjælp på arbejde?

Indimellem opstår der situationer i arbejdslivet, der rammer de implicerede hårdt, og de får brug for at bearbejde deres oplevelser for at fortsætte deres arbejdsliv i tryghed og trivsel.

Vi har erfaret, at især samarbejdsproblemer, trusler og vold, oplevelsen af uoverskuelige arbejdsopgaver og strukturelle og organisatoriske forandringer kan medføre fysiske og psykiske reaktioner.

I mødet med et menneske, der lider under ubehagelige reaktioner på arbejdsmæssige forhold, ser vi det som vores vigtigste opgave at hjælpe dette menneske tilbage i trivsel, og samtidig optimere og kvalificere forholdene for hele arbejdsgruppen. Vi løser denne opgave ved enten at inddrage leder og/eller kolleger, når dette vurderes hjælpsomt, eller ved at hjælpe den henviste til at nuancere sine perspektiver og opnå en større forståelse for perspektiverne hos de implicerede parter. På denne måde har vi altid relationelt og systemisk fokus på konfliktløsning og kvalificering af de arbejdsmæssige forhold og relationer, frem for ensidigt at sympatisere med henviste.

Det er vores erfaring, at der oftest er brug for max 5 samtaler til bearbejdelsen af reaktioner, og vi ser langt oftest de sygemeldte vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.
 

Hjælp til grupper og organisationer

Når der opstår situationer, der belaster trivslen i større grupper, har vi rigtig gode erfaringer med at intervenere på gruppeniveau. Det kan være ved organisatoriske forandringer, fyringer, konflikter og voldsomme oplevelser, hvor flere personer oplever negative reaktioner. I disse situationer holder vi typisk nogle informerende oplæg for gruppen, og laver gruppearbejde i forlængelse her af, hvor gruppen kan støtte hinanden i at bearbejde de oplevede reaktioner. I forbindelse med gruppearbejdet, har vi altid øje for, om der er enkeltpersoner, der er særlig hårdt ramt, og ville drage nytte af enkeltsessioner for at bearbejde reaktionerne.

I situationer, hvor mange medarbejdere er berørte af en situation, har vi gode erfaringer med at tilbyde coaching til ledelsen, for at styrke dem i at drage kvalificerede beslutninger i håndteringen af situationer, hvor psykologiske forhold er i spil.

Vi står også klar til at opkvalificere gruppen ved ønske om kurser, videreuddannelse og temadage. Vi tilbyder fx kurser i konflikthåndtering, relationskompetence, den svære samtale, konfliktnedtrappende kommunikation, mindfulness, stress og grænsesætning.
 

Krisehjælp

Institut for Relationspsykologi har mange års erfaring med levering af krisehjælp, der altid leveres af autoriserede psykologer med krisepsykologisk efteruddannelse. Vi tager imod opkald på vores døgnbemandede krisehjælpstelefon, der er tilgængelig året rundt. I akutte tilfælde, hvor den hurtige og specialiserede indsats virkelig gør en forskel, kan vi tilbyde krisehjælp indenfor 1 time. Vi tilbyder ligeledes krisestyring ved større ulykker, hvor vi i evt. samarbejde med andre instanser kan levere akut krisehjælp og debriefing til grupper og enkeltpersoner.
 

Praktiske oplysninger

Det er nemt døgnet rundt at få kontakt til sekretariatet hos Institut for Relationspsykologi, der sørger for effektiv viderehenvisning og enkel og tidsbesparende administration. Desuden kan vi tilbyde online booking til klienter, der er visiteret til psykologhjælp. Institut for Relationspsykologi har desuden overenskomst med sygesikringen, og kan derfor nemt viderevisitere klienter, der falder udenfor rammerne for sundhedsordningen.
 

Yderligere information

For yderligere information om vores sundhedsordning kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk