Om os / Persondata
Persondata
 
Den 25. maj 2018 trådte EU's nye persondataforordning GDPR i kraft. Formålet med den nye lovgivning er at styrke enkeltpersoners ret til og kontrol over personlige oplysninger.

Institut for Relationspsykologi skal og vil leve op til den nye beskyttelse og behandling af persondata.
 
Instituttets politik for behandling af persondata
  1. Instituttet anvender kun persondata til at afklare en specifik klients, kundes, ansøgers, samarbejdspartners eller andres samtale, forløb eller samarbejde.
  2. Persondata er i Instituttets arkiver beskyttet af fysiske låse og IT-sikkerhedskoder.
  3. Persondata videregives aldrig til tredje part uden samtykke.
  4. Persondata bliver slettet efter 18 måneder, hvis samarbejdet er ophørt.
  5. Hvis samarbejdet er vedvarende, slettes persondata efter 5 år.
  6. Klienter, kunder, ansøgere, samarbejdspartnere og andre skal give samtykke til behandling af persondata.
  7. Samtykke til behandling af specifikke persondata kan tilbagekaldes.
  8. Tilbagekaldelse af samtykke vil medføre sletning indenfor 2 måneder.
  9. Personer har på konkret forespørgsel ret til indsigt i egne persondata.
  10. Politik og procedurer opdateres løbende med input fra love, vejledninger og praksis-erfaringer.
 
Det er en personfølsom oplysning at gå til psykolog
Dansk Psykolog Forening har afklaret med Datatilsynet, at det er en personfølsom oplysning at gå til psykolog, fordi helbredsoplysninger omfatter oplysninger om personers psykiske tilstand, og det er ifølge GDPR personfølsomme oplysninger.

Samtykke i forbindelse med psykologbehandling
Det er ikke nødvendigt med samtykkeerklæring i forbindelse med behandling af klienter, idet det reguleres af særlovgivning om pligten til at føre journal.
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk