Uddannelser / Konferencer / Konferencens oplæg og workshops

Konferencens oplæg og workshops

Her kan du hente slides fra de forskellige oplæg og workshops.
 
 
Hjernen har behov for stimulering gennem mødeøjeblikke for at udvikle sit potentiale for følelsesmæssig udvikling.
Susan Hart vil gennem neuroaffektiv udviklingspsykologi fokusere på, hvordan børn allerede fra starten af livet har behov for velregulerede voksne, for at kunne udvikle empati og sympati.
 
 
Gennem sin praksisnære forskning har Louise Klinge undersøgt, hvad der skal til, for at fagpersoner handler relationskompetent og dermed indgår i udviklingsstøttende samspil med børn. I oplægget beskrives de nødvendige forudsætninger, både af strukturel og individuel karakter, og det bliver tydeligt, hvorfor relationskompetencen er dynamisk, og hvordan den kan styrkes.
 
 

I Skandinavien har vi mange erfaringer med at benytte ICDP til at styrke de professionelles relationskompetence og ressourcetænkning. I Vordingborg Kommune har man sat fokus på barnets første 1000 dage, og i den forbindelse uddanner Institut for Relationspsykologi personalet i vuggestuerne i at styrke forældrenes relationskompetencer gennem ICDP. Forældrene tilbydes vejledningsforløb både individuelt og i grupper.

Startskuddet er gået på dette store projekt: Hør om vore overvejelser om og tilgang til forældrepartnerskaber, herunder hvordan vi styrker forældrenes kompetencer til gavn for børnene. Vi vil dele succeser, refleksioner og fremvise de nye materialer, udviklet til projektet.
 
 

Økonomiprofessor James Heckmann får fortsat stor opmærksomhed for sin dokumentation af, at sociale indsatser/investeringer i den tidlige barndom giver det bedste samfundsmæssige afkast set i forhold til indsatser på et senere tidspunkt. Det har medvirket til et generelt fokus på kommunernes tidlige og forebyggende arbejde - særligt de første 1000 dage af børns liv.

De nye opgaver og det samtidige mål om, at flere indsatser skal tage udgangspunkt i almen-miljøet, stiller krav om ændrede tilgange og organiseringer af arbejdet på det samlede børne- og familieområde bl.a. gennem større anerkendelse af viden fra de forskellige faggrupper.

De forskellige faglige baggrunde kan medvirke til at give nogle nuancerede perspektiver på børnene, som har betydning for det professionelle arbejde. Samtidig kan forskellige perspektiver medføre, at der er divergerende meninger om, hvad der skal til for at hjælpe et barn i vanskeligheder, hvilket i nogle tilfælde nærmest kan udløse en form for kamp om, hvem der har retten til at definere virkeligheden og dermed ”bestemme indsatsen”.

Hvordan kan vi både ledelsesmæssigt og kollegialt tage ansvar for at bryde mulige fastlåste mønstre og sammen tage ansvar for den konstruktive dialog, der kan skabe nye muligheder for udvikling? Hvilke krav stiller det til mig som leder eller medarbejder?
 
 
3. Relationsbaseret behandlingsarbejde. ICDP og mentalisering v Anne Linder og Stina Nani (Slides findes på hjemmesiden: dansk center for icdp)

Det relationelle forhold er centralt i den gode behandling. Det er en særlig udfordring at bevare og udvikle sin professionelle relationskompetence og ”have den andens sind på sinde”, når man arbejder med børn, unge og familier med massive tilknytningsproblematikker.

Målet med det professionelle relationsbaserede behandlingsarbejde er ikke at styrke tilknytningen, men at styrke evnen til mentalisering.
 
 

Formålet med denne workshop er at give en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde.
 
Der arbejdes med udgangspunkt i menneskets ressourcer, hvilket betyder at de fysiske/biologiske-, psykiske/psykologiske-, og sociale læreprocesser er et centralt omdrejningspunkt i denne workshop. Neuropædagogikken bidrager med en tilgang, hvor menneskets adfærd er i centrum – vi møder og forstår mennesket, ud fra de livsvilkår, som det enkelte menneske har med sig og giver udtryk for.

Workshoppen vil præsentere, hvordan ICDP og neuropædagogiske perspektiver kan bidrage til en mere nuanceret forståelse af det enkelte menneske og de professionelles handlemuligheder.
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk