Uddannelser / ICDP uddannelse / ICDP Uddannelse for ledere

Uddannelse for ledere

 
 
Lederuddannelsen henvender sig til institutions- og skoleledere samt souschefer, der ønsker hjælp til at gennemføre en udviklingsproces med henblik på implementering af den relations- og ressourceorienterede pædagogik.
 
Gennem en engageret personlig og faglig udviklingsproces får deltagerne inspiration og hjælp til at udvikle deres lederrolle, så de både som rollemodel og katalysator reelt kan understøtte implementeringen af den nye praksiskultur. 

Uddannelsen er tilrettelagt som et konsultativt og coachende procesforløb, der fokuserer på implementering af den relations- og ressourceorienterede tænkning i din institution og udvikling af din personlige lederstil.

Konsulenterne på forløbet vil bidrage med faglige input, inspiration og sparring i forhold til udviklingsforløbet, og forløbet er tilrettelagt således, at du som leder får mulighed for at indgå i kreative og udviklende gruppeprocesser med andre ledere, hvori konsulenterne indgår som coaches.

Forløbet vil forme sig som en vekselvirkning mellem litteraturlæsning, oplæg, gruppeprocesser, coaching og udvikling af konkrete ideer til din fortløbende implementeringsproces.

Endvidere vil vi undervejs via mentaltræning hjælpe dig med at få dine drømme for din organisation omsat til virkelighed.

 

Yderligere information

For yderligere information om vores uddannelser kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk

 

Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk