Private / Terapi / Lægehenvist terapi

Lægehenvist terapi 

Vi tilbyder terapi med lægehenvisning i vores afdeling i Skive.
 
 
Sygesikringen giver tilskud til psykolog, hvis du opfylder et af disse kriterier:
  •  er offer for røveri, vold, voldtægt, trafikuheld eller anden voldsom ulykke
  •  er pårørende til personer ramt af psykisk sygdom eller en invaliderende  sygdom
  •  har en invaliderende fysisk sygdom
  •  har forsøgt selvmord
  •  har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge 
  •  som barn har været udsat for seksuelle overgreb
  •  har en depression og er over 18 år gammel
  •  har angst og er mellem 18 og 38 år gammel
 
Kontakt din læge og anmod om at få en henvisning til psykolog. Herefter skal du kun selv betale 1/3 af vort honorar, og du kan endda få yderligere tilskud fra Danmark, hvis du er medlem her. Der kan ydes tilskud op til 12 konsultationer.
 
Konsultationen foregår som hovedregel hos os, men i særlige tilfælde kan behandlingen foregå på f.eks. sygehus eller i hjemmet. En konsultation har en varighed af 45 minutter.
 
Med en henvisning fra lægen oplever vi desværre oftest ventetid, før vi kan tilbyde et forløb. Du vil blive informeret om den aktuelle ventetid, når du kontakter sekretariatet.
 
Regionen har nedsat sygesikringstilskuddet til behandling af depression og angst væsentligt, hvorfor vi ikke kan gennemføre samme antal forløb som hidtil.
Det betyder, at der kan forekomme længere ventetid på behandling for disse årsager.
 

Ventetid

Det er vores førsteprioritet, at du (og vores øvrige klienter) oplever at have et stabilt og trygt forløb hos os. Derfor kan vi tilbyde dig, at du kan komme på venteliste i perioder med spidsbelastning. Når du står på vores venteliste, vil vi kontakte dig lige så snart, vi vurderer, at vi kan tage hånd om dig på bedst tænkelige måde.
 

Yderligere information

For yderligere information om vores terapi til privatpersoner og ventetider kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk

 

Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk