Uddannelser / Kursus for plejefamilier
Opkvalificerende kursus for plejefamilier
I Relations- og Ressourceorienteret pædagogik


Hvorfor tilbyder vi dette kursus?
Institut for Relationspsykologi har de senere år arbejdet med at udvikle professionelle voksnes kompetencer i forhold til udsatte børn og unge med behov for særlig støtte. Vi har blandt andet arbejdet med supervision til plejefamilier, hvilket har inspireret os til at udbyde dette kursus. Vores fokus er en opkvalificering af de voksne i plejefamilien, så de voksne bliver bedre i stand til indgå i et udviklingsstøttende samspil med barnet.

Anbragte børn og unge
Mange børn anbragt i plejefamilier har i forskelligt omfang været udsat for fysisk og/eller psykisk omsorgssvigt, hvilket betyder, at barnets behov, reaktioner og væremåder kan være meget vanskelige og særdeles udfordrende for omsorgsgiveren at forholde sig til.
Den nyeste udviklingspsykologi peger samtidig på, at det er i samspillet med de nære omsorgsgivere, barnet udvikler sig. Det er derfor særdeles vigtigt, at plejefamilier støttes i at indgå kvalitativt i udviklingsstøttende samspil med det anbragte barn.

Vores tilgang
Erfaringer viser, at det er vanskeligt at opnå varige forandringer af adfærd, opfattelse, holdninger og følelser alene gennem information, rådgivning eller undervisning af omsorgsgiveren.

Vi fokuserer på den enkelte plejefamilies samspilskompetencer, hvor den enkelte får mulighed for at arbejde med egne kompetencer gennem egen iagttagelse, refleksioner og videoanalyse af samspil med barnet.

Vores psykologiske og pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i de allerede eksisterende ressourcer, de voksne omsorgsgivere viser i samspillet. Gennem dette fokus øges bevidstgørelse af de positive konsekvenser, hvilket åbner mulighed for udforskning og øget brug af de positive interaktionsmønstre.

Plejefamiliernes forudsætninger
Alle kan deltage – der tages udgangspunkt i den aktuelle gruppe af plejefamilier. 

Mål
Dette kursus har som mål at opkvalificere pleje- og aflastningsforældre til at indgå i udviklingsstøttende samspil med det anbragte barn / ung.
Uddannelsen vil give den enkelte:

• Den nyeste teoretiske viden om børns udvikling
• En teoretisk ramme til forståelse af relationens betydning i al udvikling.
• Forståelse for - og redskaber til en ressourceorienteret tilgang til pædagogisk arbejde.
• En udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil.
• Værktøj til gennem en udvidet bevidsthed og sensitivitet at bruge sig selv i et udviklingsstøttende samspil med børn og unge.


Indhold
 Interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer, at relationen er grundstenen i udvikling.
 Teori og praksiserfaring med iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. Gennem iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med andre, at udvikle en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence.

Efter uddannelsen udstedes et kursusprogram.
 
 
Praktiske oplysninger

Form
Uddannelsesforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder.
I praksisperioderne skal deltagerne på uddannelsen arbejde med opgaver, som fokuserer på samspillet med børn og unge.

Med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger - fagligt og erfaringsmæssigt - vil der være en vekselvirkning mellem teoretiske indlæg, dialoger, gruppeøvelser og analyse af videoklip fra egen dagligdag.

Du vil få udleveret det anvendte undervisningsmateriale og kan evt. låne videooptager til optagelse af egen videosekvens.


Dato og tidspunkter
Undervisningen vil ligge på fredage eller lørdage

Antal deltagere
16

Pris
7.500 kr. pr. person. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale samt forplejning, dvs. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe m/kage.
 
Kursusleder
Annette Groot, Cand. pæd. psyk., autoriseret og specialist i klinisk psykologi.
Annette har stor erfaring med supervision af plejefamilier, arbejdet med børn med særlige behov, samt afholdelse af kurser med uddannelse af voksne, der arbejder med andre mennesker.
Vi har hos Institut for Relationspsykologi gennem mange år specialiseret os i at arbejde ud fra en relations- og ressourceorienteret tænkning. 

Tilmelding
Kontakt os på kontakt@relationspsykologi, hvis du ønsker at høre mere eller tilmelde dig kurset.
Deltagerne optages i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Når vi har modtaget din tilmelding, vil du modtage en bekræftelse fra os.
Vi udsender faktura til betaling af kurset.
Ved afbestilling beregnes et administrationsgebyr på 10 %.
Fra 8-14 dage inden kursusstart beregnes et gebyr på 50% af prisen.
7 dage inden kurset og senere vil refundering ikke være mulig.
En betalt plads kan naturligvis efter aftale overdrages til en kollega.

Såfremt du har uddybende spørgsmål kan du kontakte psykolog, Annette Groot på tlf. 9752 0095 eller mail: annette@relationspsykologi.dk 


Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk