Erhverv / Konsulentydelser

Konsulentydelser

 
Vi tilbyder konsulentbistand til løsning af en lang række opgaver i såvel offentlige organisationer som i private virksomheder. Bistanden kan f.eks. bestå i:
 • Udarbejdelse af analyser
 • Strategiplanlægning
 • Formulering af visioner og politikker
 • Opstilling af udviklingsmål / -planer
 • Hjælp til gennemførelse af omstillingsprocesser
 • Proceskonsultation ved ledelses- / samarbejdsproblemer 
 • Projektledelse
 • Evaluering og effektmåling
 
Vi har stor viden og erfaring i at samarbejde med bl.a. kommunale forvaltninger, PPR- kontorer, skoler og daginstitutioner og udvikle:
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Ledelseskompetence
 • Normalsystemernes rummelighed
 • Specialpædagogik
 • Tværfagligt samarbejde

Yderligere information

For yderligere information om vores ydelser kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk

 

Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk