Uddannelser / Uddannelse for psykologer / Konsulentuddannelse

Konsulentuddannelse for psykologer

 
En konsultativ efteruddannelse for PPR psykologer.


Baggrund

Det markant øgede fokus på udvikling af inkluderende miljøer stiller PPR overfor nye krav og forventninger. Tidligere tiders PPR indsats rettet mod det enkelte barns vanskeligheder og behov skal nu komplementeres af PPR psykologernes direkte involvering i de pædagogiske miljøers bestræbelser på realisering af indkluderende praksis.

Med henblik på at kvalificere PPR psykologerne til denne opgave tilbydes dette efteruddannelsesforløb med henblik på at udvikle PPR psykologers didaktiske og processuelle kompetencer.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som et 1 årigt forløb bestående af 10 undervisningsdage á 6 timer. Undervejs i forløbet skal deltagerne relatere undervisningen til egen praksis, idet der stilles krav om, at de deltagende psykologer undervejs i uddannelsen indgår i procesforløb i egen kommune med henblik på at udvikle inkluderende praksis.

Med henblik på udvikling af deltagernes egen relationskompetence skal dele af procesforløbet optages på video mhp. analyse af deltagernes personlige virkemidler.

Undervisningen og procesforløbet understøttes endvidere gennem etablering af refleksions- og arbejdsgrupper ligesom der undervejs i forløbet er netbaseret dialog og mulighed for supervision med underviserne på uddannelsen.

Uddannelsens samlede omfang udgør:
10 dage á 6 timer undervisning (9.00- 16.00) = 60 timer

Selvstændigt arbejde i refleksionsgrupper:
8 gange á 3 timer = 24 timer

Netbaseret supervision med underviserne:
5 gange á 1 time = 5 timer

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er tilrettelagt ud fra en antagelse om at PPR psykologerne bedst understøtter en inkluderende praksis ved at indgå direkte i den konkrete pædagogiske praksis.

På baggrund af observation af og deltagelse i den pædagogiske hverdag er det PPR psykologernes opgave at indgå i en understøttende konsultativ position i forhold til det pædagogiske personale og institutionsledelsen.

Uddannelsen kvalificerer PPR psykologerne til at udvikle det pædagogiske personales fagdidaktiske kompetence, evnen til at lede læringsmiljøet og ikke mindst personalets relationskompetence.

Eks. på uddannelsens temaer:

 • Inklusion, læringsteori/syn, observation og iagttagelse i et inkluderende perspektiv, fagdidaktisk kompetence, relationskompetence, læringsledelse, konsultative positioner.
 • Uddannelsen søges godkendt af Dansk Psykolog Forening mhp. specialistuddannelse.


Forløb

 • 10 dage á 6 timer undervisning (9.00- 16.00) = 60 timer
 • Selvstændigt arbejde i refleksionsgrupper: 8 gange a´ 3 timer = 24 timer
 • Netbaseret supervision med underviserne: 5  gange a´1 time =  5 timer 

Undervisere

 • Finn Godrim,
  Stifter af Institut for Relationspsykologi, Aut. psykolog godkendt som specialist og til supervision i børnepsykologi.
  Med en baggrund som PPR- leder og  privatpraktiserende psykolog har Finn gennemført efteruddannelsesforløb for mange PPR kontorer overalt i landet - ligesom han har publiceret flere artikler om PPR og specialpædagogik.
 • Thomas Szulevicz 
  Aalborg Universitet, cand. psych. PhD i psykologi.

Litteratur

Udover artikler fra fagtidsskrifter vil uddannelsen blandt andet tage udgangspunkt i flg. grundlitteratur:
 • Situeret læring; Lave, J. & Wenger, E.
 • Den professionelle proceskonsulent; Kristian Dahl, Andreas Granhof Juhl 

Praktiske oplysninger

Sted:
Institut for Relationspsykologi, Nordbanevej 15, 7800 Skive. 

Pris:
19.900 kr. pr. deltager incl. undervisning, netbaseret supervision, materialer og forplejning.

Uddannelsen kan også tilbydes afviklet som eksternatforløb ude i de enkelte kommuner mv. efter nærmere aftale.
 
 

Yderligere information

For yderligere information kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk