Uddannelser / Konferencer / Tidligere konferencer / Konference 4.-5. maj 2017

Konference 4.-5. maj 2017

Udvikling gennem relationer
 
Konferencen blev afholdt sammen med en række samarbejdspartnere og havde fokus på det relationelle arbejde i forskellige arenaer: I arbejdet med udsatte unge og familier, i forældresamarbejde, i fusioner og hos efterskoleelever.
 
 
 
Hvert spor bragte os gennem konkret, relationel og brugbar viden om det relationelle arbejde i det specifikke fagfelt. Vi fik adgang til den specialiserede viden og de konkrete erfaringer, som er opbygget hos aktører, som har arbejdet længe med de konkrete udfordringer.
 
 
 
Spor: Relationelt arbejde med udsatte unge og familier
Dette spor skal fokusere på de særlige udfordringer og muligheder, der ligger i arbejdet med udsatte unge og voksne. Der vil være fokus på, hvordan etableringen af relationer i dette felt udfordres af de unges tidligere erfaringer med uhensigtsmæssige relationer – og hvordan man med indlevelse, nærvær og skærpet relationskompetence kan imødekomme disse udfordringer og skabe stærke, udviklende relationer.
  
Spor: Forældresamarbejde
En vigtig del af pædoger og læreres arbejde er samarbejdet med forældrene, der har afgørende betydning for børnenes trivsel. Også i dette samarbejde giver det relationelle fokus god mening, herunder at forholde sig anerkendende til forældrene samt at styrke forældrenes evne til at reflektere og til at tage barnets perspektiv.
 
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk