Viden / Samarbejdspartnere / Karen Sørensen

Karen Sørensen

Karen Sørensen er tilknyttet Institut for Relationspsykologi som ekstern underviser i ICDP kurser – modul 1 og modul 2.

Karen har gennem mange år arbejdet med udvikling, pædagogik og kursusvirksomhed både med fokus på børn og de professionelle voksne – lærere, pædagoger og sundhedsplejersker. Hun har en bred erfaring både fra 0-6 års området, fra skoleområdet, fra børn med særlige behov og fra det sundhedsfaglige område. Hun har sin erfaring gennem arbejde i flere forskellige kommuner i Danmark samt kursusvirksomhed i forskellige regier.

Karen er oprindeligt uddannet fysioterapeut. Efter nogle år med traditionelt behandlingsarbejde begyndte hun at arbejde med børn i sanseintegrationsvanskeligheder i PPR regi. Dette førte til de efterfølgende uddannelser:

- Diplomuddannelse i specialpædagogik og psykologi.
- Kandidat i pædagogisk psykologi.
- ICDP underviser og certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Til daglig arbejder Karen som udviklingskonsulent i Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns kommune. Det betyder, at hun samarbejder med pædagoger og lærere om at skabe de bedste muligheder for børns læring, trivsel og udvikling – både i daginstitution og skole.
Karen samarbejder ligeledes med sundhedsplejersker i forhold til at udrede og stimulere børns sansemotoriske og følelsesmæssige udvikling.

Karen er fagligt optaget af relationspædagogikken og den ressourcefokuserede og anerkendende pædagogiske praksis. Endvidere er hun optaget af børns læring med udgangspunkt i deres individuelle kompetencer både på det emotionelle, kognitive og sansemotoriske område.

Hun har netop afsluttet en certificeret uddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi, som har fokus på, hvordan man kan forstå tilknytningsteorierne og udviklingspsykologien som faktorer, der har afgørende betydning for børns mentale kapacitet og udviklingsmuligheder. Den neuroaffektive forståelsesramme har nuanceret og udvidet hendes forståelse af, hvor vigtigt det er, at vi kan arbejde relationelt og emotionelt med børn og unge, der har brug for at blive understøttet og guidet i deres udvikling.
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk