Uddannelser / ICDP uddannelse / Introduktion til ICDP

Introduktion til ICDP

 
ICDP er et internationalt forebyggelsesprogram, der er udformet af de to norske psykologiprofessorer Henning Rye og Karsten Hundeide.

Programmet var oprindeligt tænkt til at skulle forhindre forældres omsorgsvigt og misbrug af børn. Programmet anvendes nu også over hele Skandinavien i forhold til professionelle med henblik på at optimere børns udviklingsbetingelser i dagtilbud, skoler mv.

Centralt for programmet er ønsket om at udvikle kommunikationen mellem barnet og dets omsorgspersoner og at forløbet tager udgangspunkt i barnets kulturelt betingede ressourcer.

De 8 samspilstemaer

De helt centrale elementer i ICDP er de 8 samspilstemaer, der beskriver hvordan du gennem 3 dialoger kan optimere din evne til at understøtte børns udvikling.
 
(Tema 1-4)
Den følelsesmæssige dialog, der skal etablere, vedligeholde og udbygge den voksnes kontakt med barnet.

(Tema 5-7)
Den meningsskabende og udvidende dialog, der skal øge barnets muligheder for at lære.

(Tema 8)
Den regulerende dialog, som skal hjælpe barnet med at styre sine impulser og hjælpe det med at planlægge.
 
 
 


Et program i fortsat udvikling

ICDP-programmet er under konstant udvikling og omhandler nu ikke bare kontakten mellem børn og voksne. F.eks. arbejdes der med at implementere ICDP ideerne i f.eks. norske fængsler og i den svenske ældresektor.

Videointroduktion til ICDP

Nedenstående videoer giver en introduktion til ICDP, og et indblik i mulighederne for anvendelsen af ICDP i institutioner, skoler og mange andre steder.

IDCP i praksis

 

IDCP i institutioner og skoler

 

ICDP og forældresamarbejde

 
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk