Uddannelser / ICDP uddannelse / ICDP underviser
 

ICDP underviser

 

 
 

Hvad er en ICDP – underviseruddannelse?

 
ICDP underviser-uddannelsen kvalificerer til at uddanne andre i ICDP programmets niveau 1 og 2 indenfor egen organisation. Som ICDP underviser forpligtiger du dig til at efterleve den internationale ICDP organisations aftaler vedrørende underviservirksomhed.
 

Hvem kan deltage i underviseruddannelsen?

Deltagerne på underviseruddannelsen skal opfylde følgende betingelser:
 • Have gennemført ICDP programmets uddannelse på niveau 1 og 2.
 • Have gennemført selvstændige ICDP vejledningsforløb af mindst 5 mødegange.
 • Kan samle en gruppe i egen praksis på minimum 5 personer, som skal uddannes på henholdsvis ICDP niveau 1 og 2 undervejs på underviseruddannelsen.
   

Uddannelsens indhold

 • ICDP programmets teoretiske og didaktiske grundlag
 • Sensitivering og aktivering af deltagere
 • Gruppedynamiske processer
 • Implementeringsprincipper
 • Hvordan tilrettelægges et ICDP forløb?
 • Hvordan udvikles sensitivitet og refleksion?
 • Udvikling af undervisningsmateriale
 • Selviagttagelse, kollegial feedback og videoanalyse
 • Refleksion af egen undervisningspraksis på baggrund af videooptagelser af undervisningssituationer
   
   
   

Yderligere information

Kontakt os for individuelle tilbud til institutioner, skoler og kommuner.
 
Se øvrige ICDP uddannelser
 
For yderligere information kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk