Uddannelser / Kurser / Håndtering af flygtningebørn

Rådgivning om flygtningebørn

 
Rigtig mange lærere og pædagoger står lige nu med en stor opgave: De modtager en del nye flygtningebørn og kan opleve udfordringer af forskellige slags:

1. Sproglige udfordringer

Hvordan skaber man den bedst mulige kommunikation med et barn og en familie, der ikke forstår – eller kun forstår ganske lidt dansk eller engelsk?

2. Kulturelle udfordringer

Hvordan kan man imødekomme de kulturelle og religiøse forskelle, der kan blive særligt tydelige i forbindelse med f.eks. forældresamarbejde, kostvaner og social kontakt.

3. Følelsesmæssige udfordringer

Mange flygtningebørn har naturligt forskellige følelsesmæssige reaktioner på de voldsomme forandringer, de har oplevet. Nogle er traumatiserede, mens andre i højere grad reagerer på en pludselig flytning til en fremmed kultur, samt familiens generelt stressede tilstand.

Samlet set betyder disse udfordringer, at pædagoger og lærere har brug for en opkvalificering til at imødekomme disse forskellige udfordringer. Institut for Relationspsykologi stiller sig gerne til rådighed med kvalificeret og konkret rådgivning.
 


Vigtige råd

En tryg hverdag

Målet er at skabe en tryg dagligdag i institutioner og skoler for flygtningebørn og deres familier. Først når trygheden er på plads, kan man komme godt i gang med at arbejde med sprog, udvikling og læring.

Det er vigtigt at huske på, at disse familier ingen erfaring har med institutions – og skolekulturen i Danmark. De er i forvejen utrygge og bange, så det er afgørende, at der iværksættes forskellige tiltag til at styrke deres tillid til de danske forhold. Man kan f.eks. vælge 1-2 faste pædagoger / lærere, der har ansvar for børnene og familien. Disse vil så have brug for kollegial / psykologisk supervision til opgaven.

Man kan også tilrettelægge en introduktionsdag for familien, hvor der er god tid til at opleve og mærke institutionslivet, se pædagogerne lege med børnene, opleve en skoletime osv.
 

At turde handle

Det sker ofte, at oplevelsen af usikkerhed og utilstrækkelighed får pædagoger og lærere til at undgå – eller forholde sig passive i forhold til vanskelige situationer med barnet eller familien.
 
Pædagoger og lærere har generelt allerede stor viden og erfaring på området, men mangler måske tillid til, at de kan mestre opgaven. Nogle få konkrete råd kan give dem mod og tillid til deres egen mestringskompetence.

Overordnet set er det bedre at handle end at forholde sig passiv. Sørg for at have en så åben kommunikation med familien som muligt – og inddrag en tolk, hvis det er nødvendigt. Det er vigtigt at turde stille spørgsmål: Må barnet spise svinekød? Er det OK at give hånd til begge forældre? Osv.

Når børn er traumatiserede har de et meget stort behov for tryghed. Her kan man forsøge sig med fysisk kontakt, varme tæpper, sørge for at give barnet mad og drikke. Traumatiserede børn har ofte svært ved at håndtere konflikter med andre børn, og der vil være behov for en høj grad af voksen-intervention.

Generelt er det afgørende, at pædagoger og lærere er tydelige, tryghedsskabende og samtidig fintfølende. De skal turde spørge åbent og nysgerrigt, signalere tryg omsorg og være meget opmærksomme på barnets og familiens nonverbale signaler.


Konkret viden

Det er hjælpsomt at skaffe sig konkret viden om kriser og traumer, om barnets baggrund (f.eks. Syriens land og befolkning) og om, hvad barnet har oplevet. Dertil er det vigtigt, at pædagoger og lærere, der har ansvar for flygtningebørn har mulighed for løbende vidensdeling og udvikling.
 
 

Vi tilbyder

Gratis national hotline med rådgivning

Vi tilbyder skole- og institutionsledere gratis telefonisk rådgivning omkring udfordringer i forhold til arbejdet med flygtningebørn og familier.
Ring mandag – fredag kl. 8-14 på tlf.: 97520095.

Foredrag

Vi tilbyder også foredrag for skoler og institutioner, hvor I bliver guidet trin for trin i forhold til disse udfordringer. Vi vil her komme ind på både sproglige, kulturelle, religiøse og emotionelle udfordringer og give konkrete råd til at imødekomme disse. I kan efterfølgende bruge vores hotline, hvis I har brug for sparring omkring konkrete udfordringer.
 Yderligere information

For yderligere information kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
 
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk