Foredrag / Fyraftensmøder

Fyraftensmøder

 
Følgende temaer er tidligere afholdt som fyraftensmøde. Er du interesseret i at booke et af disse oplæg, så kontakt os meget gerne:
 

Børn i trivsel - Giv dit barn den bedste start

Dette foredrag vil tage udgangspunkt i veldokumenterede sandheder om spædbarnet og det mindre barns udviklingsbehov. Der vil være fokus på, hvordan forældrenes relation til barnet udgør barnets allervigtigste rum
for udvikling. Derfor kan man bruge sig selv og relationen til barnet, når man ønsker at give barnet de bedste muligheder for udvikling.
 

Stress - og vejen tilbage til et liv i balance

Omkring 15 procent af de danske arbejdstagere føler sig stressede ’hele tiden’ eller ’ofte,’ viser en undersøgelse fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Udbredelsen af stress er vokset eksplosivt de seneste årtier, og nogle omtaler det som en ”stress-epidemi”, der har ramt Vesten.
 
Dette fyraftensmøde henvender sig både til dem, der er ramt af stress, deres pårørende og andre, der er interesserede i at høre om stress og stress-forebyggelse. Vi vil fortælle om, hvorfor man bliver stresset, hvordan man kommer sig, hvordan arbejdspladsen kan støtte, og hvordan man forebygger stress i fremtiden.
 

Tema om tro i psykiatrien

Der er de seneste år kommet flere og flere forskningsresultater, der viser en sammenhæng mellem religiøs tro og fysisk og psykisk sundhed, men der eksisterer endnu ikke megen forskning, der omhandler effektiviteten af at integrere religiøse perspektiver i terapi. Dorte Toudal Viftrup har forsket i dette felt med særligt fokus på, hvordan sundhedsprofessionelle kan integrere klientens tro i psykologisk terapi, samt hvordan de kan styrke deres kommunikation med troende og åndeligt tænkende patienter – både når troen og åndeligheden er en del af løsningen - og når det er en del af problemet.

Dorte Toudal Viftrups foredrag og workshops indenfor tro og eksistens spænder bredt. Hun har skrevet en Ph.d. om tro, krise og psykologi ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, og hun har de sidste 10 år undervist og holdt foredrag om emner indenfor dette felt. Dorte benytter oplæg, refleksionsopgaver, gruppe-diskussioner og cases til at undervise, udfordre og skabe bredde i trosudtryk, trospraksisser og sprog for troen.

 

Relationel ledelse

”Den, som er vældig stærk, bør også være vældig rar”.
Sådan siger Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe og rammer her hovedet på sømmet i forhold til lederens magt, ansvar og forpligtigelser. Medarbejdernes læring, udvikling og trivsel er relationelt båret og særligt relationen til lederen har en stor betydning. Lederen har en stærk definitionsmagt for medarbejderens identitet, og denne magt åbner dels store muligheder, når det går godt, og får alvorlige konsekvenser, når det går galt.
Vi vil illustrere, hvordan den relationelt ansvarlige leder har mulighed for at opmuntre og styrke sine medarbejdere, så de får en større tro på sig selv og deres egne kompetencer. Det forudsætter dog en leder, der er villig til at gå forrest og træne sin egen relationskompentence i bevidstheden om, at relationerne er arbejdspladsens vigtigste ressource.

Artikler om Relationel ledelse 
  

Relationel dannelse

Hvilken betydning har vores relationer for menneskets dannelse?
Vi vil gennemgå dannelsen af personligheden og selvoplevelsen, som er en kontinuerlig, relationel proces fra fødsel til død. Vi vil også tale om dannelsen i en mere folkelig forstand, hvor dannelsen henviser til menneskets kendskab til – og identifikation med historien, kulturen, kunsten, demokratiet. Denne form for dannelse, der mere og mere mister sin legitimitet i folkeskolen, funderer sig også stærkt i relationer og fællesskaber.
Vi vil undersøge, hvordan vi kan fostre dannelsen af det sunde selvbillede og identifikationen med den fælles arv, gennem vores daglige relationer.
 

Relationel trivsel

”Du er din næstes lykkes smed” kunne man sige – med henvisning til det gamle ordsprog.
Til dette fyraftensmøde vil der være fokus på, hvordan hvert eneste menneskes trivsel afhænger totalt af kvaliteten af dets relationer. Hvilke relationelle kvaliteter fungerer til at skabe god trivsel, og hvordan kan man selv skabe relationer, der bidrager til bedre trivsel.
Vi vil tale om, hvilken betydning trivslens relationelle fundament har for dagligdagen i daginstitutioner, skoler, på arbejdspladser og i ældreplejen.
 
 
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk