Erhverv / Fusionsprocesser

Fusionsprocesser

Rigtig mange skoler og institutioner er i færd med at blive lagt sammen – og disse fusionsprocesser rummer både mange udfordringer, men også et væld af muligheder.

Ofte ligger mulighederne for udvikling, innovation og opgør med gamle vaner dog gemt midt i de uvisse og indimellem kaotiske forandringsprocesser. Muligheder, der så nemt forspildes, når forandringerne hastes igennem.

Institut for Relationspsykologi tilbyder sig som partner i fusionsprocesser, hvor vi kan hjælpe jer til at stoppe op og gribe ”mulighederne i mellemtiden”, mens vinduet for positive forandringer og vækst står helt åbent.

Når plasteret rives hurtigt af…

Når flere arbejdspladser sammenlægges, medfører det både store forandringer og opløsningen af en eksisterende kultur. I forbindelse med dette opbrud og processen med at etablere en ny enhed, oplever medarbejderne naturligt mange følelser, tanker og handlemønstre, der ofte motiveres af bekymring og frustration. De fleste mennesker trives med rutiner og vante gentagelser, så opbrud, uvished og nye rammer medfører ofte kraftige reaktioner.

I mødet med medarbejdernes frustrationer og bekymringer vælger ledelsen ofte at gennemføre forandringerne hurtigt og effektivt i forsøget på at skåne personalet for negative følger og reaktioner. Man river, så at sige, plasteret af i én hurtigt bevægelse.
Selvom den hurtige bevægelse nok kan opleves effektiv, slæber den ofte mange negative konsekvenser i sit kølvand.

En hurtig forandring betyder også hurtige afgørelser, beslutninger og tildeling af roller. Ikke kun officielle roller – også de uskrevne, rigide positioner, vi tilskriver hinanden. En bliver ”den forandringsvillige”, mens en anden bliver ”modstanderen”. På samme måde placerer medarbejderne ofte ledelsen i unuancerede positioner og roller, fordi de hastigt gennemførte forandringer ikke levner tid til dialog og til gensidig nysgerrighed og forståelse.
 
Mellemtidens potentiale
 
Når forandringer og fusioner skal gennemføres, er det afgørende, at man ikke forfalder til forhastede processer og snævre, individuelle forklaringsmodeller. Hastværk reducerer blikket for forandringernes kompleksitet og de mange muligheder, kompleksiteten altid rummer.

I overgangen fra noget gammelt til noget nyt opstår der et forunderligt mellemtidens rum, hvor eksisterende - og lukkede mønstre, vaner og samspil pludselig åbner sig op, før de lukker sig igen i nye mønstre og vaner. 
 
Når Institut for Relationspsykologi deltager i en udviklingsproces med organisationer i forandring, bliver det ”en udviklingsdag i mellemtiden” på et relationelt – og ressourcefokuseret fundament. Vi vil ikke haste hurtigt videre for, at I kan lukke jer om nye vaner. Vi vil hjælpe jer til at blive lidt i mellemtiden, rumme følelser og reaktioner og tåle uvisheden et øjeblik mere.

Netop her – midt i det åbne vindue af muligheder – vil vi sammen se på forskellige reaktioner, på nuancer i oplevelserne, på ressourcer, nye veje, håb og muligheder.
Vi vil arbejde med, hvordan I som organisation kan skabe en ny kultur, hvor den enkeltes ønske om at engagere sig, deltage og blomstre, får de bedst mulige vilkår.
 
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk