Uddannelser / ICDP uddannelse / ICDP og forældresamarbejde

ICDP og forældresamarbejde


For dig, der har gennemført ICDP modul I & modul II. Kurset består af 4 kursusdage á 6 timer + hjemmeopgaver.

Formål

Der arbejdes målrettet med at fremme det gode forældresamarbejde. 

Der vil være fokus på vejledning af forældre/barn samspil, således I sammen kan udvikle ’scenerne’ omkring barnet. 

Der vil blive arbejdet med at møde forældrene i det anerkendende rum – hvor forskelligheder kan mødes for at skabe enighed om indsatsen.

Du vil blive trænet i den dialogiske samtale.

Indhold

  • Hvad kendetegner den gode forælder?
  • Faciliterende forældrearbejde.
  • Narrativ tilgang i forældrearbejde.
  • Anerkendende samtaleform i udfordrende forældresamarbejde.
  • Implementering af ICDP i forældresamarbejdet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som vil udvikle og implementere forældresamarbejdet ud fra grundtankerne i ICDP.

Undervisere

Aut. psykologer & ICDP trænere.

Undervisningsform

Teoretiske oplæg & øvelser med udgangspunkt i egen praksis.

Omfang

Kurset afvikles over 4 kursusdage á 6 timer – mellem kursusgangene gives der hjemmeopgaver.

Pris

Kontakt os for individuelle tilbud til institutioner – skoler - kommuner.
 
 

Yderligere information

For yderligere information kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk