Erhverv / Sundhedsordning og krisehjælp / En ny tilgang

En ny tilgang

Hos Institut for Relationspsykologi har vi gjort op med den tænkning, der præger den traditionelle tilgang til krisehjælp: En traditionel tilgang, der overvejende har øje for symptomer, lidelser og problemer. En traditionel tilgang, hvor den psykologiske behandling altid foregår i enerum. Og en traditionel tilgang, hvor psykologen giver klienten en diagnose og en behandling, der hurtigst muligt skal reducere de ubehagelige symptomer.
 
Vi mener, at denne traditionelle tilgang tager fejl på tre grundlæggende punkter:

• Mennesker udvikler sig ikke alene – mennesker udvikler sig gennem relationer.

Mennesker har det godt, når de har det godt sammen med andre. I fællesskaber. Og det er ikke spor anderledes i arbejdslivet. Derfor er det vores vigtigste opgave at bane vejen for udviklende relationer, sammenhold og et stærkt arbejdsfællesskab. Af samme grund er det meningsløst at se på den enkelte medarbejders situation som et isoleret problem.

En relationel tilgang har øje for, hvordan vanskeligheder hos enkeltpersoner altid er tæt forbundet med relationerne i teamet og i organisationen som helhed. Det relationelle fokus kan adresseres gennem fællessamtaler eller gennem en opmærksomhed mod relationerne, når medarbejderen mødes individuelt. På denne måde skabes en udvikling, der både gavner medarbejderen og organisationen som helhed.
 

• Symptomer skal ikke bare fjernes – de er pejlemærker mod udvikling og trivsel.

Symptomer er signaler, der viser vejen mod bedre arbejdstrivsel og udvikling. I mødet med en medarbejder, der oplever symptomer på overbelastning eller reaktioner i forhold til borgerkontakten, er symptomerne et vigtigt pejlemærke, der i virkeligheden dækker over en frustreret drøm. Mennesker ønsker trivsel, arbejdsglæde, udvikling og sammenhold – og når vi finder frem til drømmen bag symptomerne, kan vi sætte fælles mål, der realiserer drømmene for både enkeltpersoner og grupper. Og én ting er sikker: Medarbejdere, der realiserer deres drømme, er dygtige, engagerede, robuste og effektive medarbejdere.
 

• Det er ikke hjælpsomt kun at fokusere på problemerne – et ressourcefokus skaber sammenhold og løsninger.

Det er hjælpsomt og livgivende at fokusere på relationerne, ressourcerne, samskabelsen, de fælles oplevelser, arbejdsglæden. Man skal selvfølgelig give tid og rum til det svære, men selv de mest problematiske situationer klares bedst, når der tages udgangspunkt i de ressourcer og styrker, der også altid er til stede hos medarbejderen, i teamet og i organisationen.

Vi har erfaret, at en tilgang, der netop fokuserer på de relationelle faktorer, samt på medarbejderens drømme og ressourcer, skaber processer, hvor medarbejderen ofte føler sig stærkere, oplever et bedre sammenhold med teamet og kender sig selv bedre efter et endt forløb.
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk