Basispakken

 
På baggrund af vore gode erfaringer fra andre kommunale og private sundhedsordninger kan vi anbefale, at følgende temaer/problematikker behandles gennem sundhedsordningen:

 • Stress og udbrændthed
 • Trivselsrelaterede problemstillinger
 • Misbrug
 • Vold
 • Mobning og chikane
 • Trusler
 • Røveri
 • Arbejdsulykke
 • Ulykke
 • Afskedigelse
 • Dødsfald og andre voldsomme hændelser
 • Debriefing på virksomheden ved voldsomme ulykker

Herudover kan der via ordningen ydes rådgivning til ledere og medarbejdere, der skal håndtere krisesituationer, ligesom vi tilbyder, at ordningen omfatter krisestyring:

Ved pludselig opståede situationer, f.eks. større ulykker, hvor der kræves krisestyring af den psykologiske krisehjælpsindsats, påtager Institut for Relationspsykologi sig denne i samarbejde med eventuelt andre involverede instanser.

På baggrund af vores hidtidige erfaringer med sundhedsordninger har vi også udviklet gode samarbejdsrutiner med henblik på at afklare, hvorvidt en ønsket ydelse hører under sundhedsordningen eller i stedet skal finansieres af institutionernes eget budget, som det f.eks. er tilfældet, hvis behovet er af supervisionskarakter.

Dette medfører, at såvel ledere som medarbejdere oplever, at de ved henvendelse til os altid kan få den ønskede hjælp, og at vi åbent og loyalt kan drøfte, hvordan ydelsen skal finansieres. 

Vi har også meget positive erfaringer med - sammen med kommunens HR afdeling - at kunne drøfte konkrete tvivlstilfælde ligesom vi - ved deltagelse i møder med kommunens arbejdsgruppe omkring sundhedsordningen - løbende har kunnet drøfte behovet for justeringer f.eks. i forhold til sygemeldte medarbejdere.

 

Yderligere information

For yderligere information om vores sundhedsordning kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk

 
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk