Viden / Artikler

Artikler, kronikker og udgivelser

 

2017

2016

 

2015

 • Professionel kærlighed. Er der plads til kærlighed i professionelle relationer? (2015) Antologi. Redaktør: Else Marie Bech. Forlag: Dafolo.
 • Det personlige samfund. Personalisme i praksis. (2015) Red: Jonas Norgaard Mortensen og Karen Lumholdt. Godrim og Bech har skrevet kapitlet: Med relationen som fundament. Forlag: Vindelsti.
 • Religious Transformations among Danish Pentecostals following Personal Crisis and Group Psychotherapy: A Qualitative Study (2015), I: Journal of Spirituality in Mental Health, Sammen med Peter la Cour, Niels Buus og Niels Christian Hvidt (peer-reviewed).
  Af Dorte Toudal Viftrup.

 • Professionel kærlighed (2015), I: Børn og Unge, 26. februar 2015
  46. årgang, BUPL.
  Med Else Marie Bech og Jørgens Rønsholdt

 • Troen i krise (2015), I: Psykologisk Set, årgang 33, nummer 97, Frydenlund.
  Af Dorte Toudal Viftrup.

 • Leder: Krisen psykologisk set (2015), I: Psykologisk Set, årgang 33, nummer 97, Frydenlund.

 

2014

 • Leder: Religion og spiritualitet – psykologisk set (2014), I: Psykologisk Set, årgang 31, nummer 94, Frydenlund.
  Af Dorte Toudal Viftrup.

 • Legitimt og professionelt. Følelser er tilladt på jobbet (2014), I:  Børn og unge, 2014/09.
  Interview med Else Marie Bech.
 • Introduktion til ICDP programmet (2014) Karsten Hundeide.
  Oversat af Groot, Godrim og Bech. Forlag: Institut for Relationspsykologi.
 • Hverdagsliv med religiøs tro (2014), I: Psykologisk Set, årgang 31, nummer 94, Frydenlund.
  Af Dorte Toudal Viftrup.

 

2013

 • Alle børn har ret til at blive inkluderet i et fællesskab (2013). I: BUPL - Østjydske pædagoger.
  Af Jørgen Rønsholdt og Else Marie Bech.
 • Anerkendelse åbner for udvikling (2013), I: Sundhedsplejersken 04; august 2013.
  Af Annette Groot og Else Marie Bech

 • Øget inklusion giver menneskelige og økonomiske gevinster. (2013) Stafetindlæg til undervisningsministeriets hjemmeside. Af Finn Godrim.
 • Relationsterapi: om selvudvikling i en relationel, ressourceorienteret og anerkendende terapiramme (2013). Psykoterapeuten, Årg. 21, nr. 2.
  Af Jørgen Rønsholdt. 
 • Leder: Psykologisk Set med kniven på kroppen (2013), I: Psykologisk Set, årgang 30, nummer 90, Frydenlund.
  Af Dorte Toudal Viftrup.

 • Bogomtale: At skære smerten bort (2013), I: Psykologisk Set, årgang 30, nummer 90, Frydenlund.
  Af Dorte Toudal Viftrup.
 

Tidligere

 • Om nærværets mange dimensioner og nærværkompetencens betydning (2012) Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, årg. 49, nr. 2.
  Af Jørgen Rønsholdt.
 • PPR som relations – og kontekstudviklere. (2012) Pædagogisk Psykologisk tidsskrift, Årg. 49, nr. 2.
  Af Finn Godrim.
 • LP og ICDP klær hinanden (2010) I fagbladet: PPR. Maj 2010.
  Af Anne Linder og Annette Groot.
 • Gyldne øjeblikke i børnehaven – Om ICDP i praksis. (2009)
  Produceret af Institut for Relationspsykologi og Filmkompagniet.
 • Vis skolen og skolens ansatte anerkendelse og skab understøttende refleksionsrum for egen praksis (2009) Fagbladet: Underviseren feb. 2009. Af Jørgen Rønsholdt.
 • Fra projekt til proces (2008) Pædagogisk Psykologisk tidsskrift årgang 49, nr. 2.
  Af Annette Groot.
 • Specialpædagogisk kvalitet i et relations- og ressourceorienteret perspektiv (2008). Artikel i Specialpædagogik. Årg. 28, nr. 4.
  Af Finn Godrim.
 • Stress er tabu (2006) Børn og unge 2006/21.
  Interview med Finn Godrim.
 • Den rummelige skole – et fælles ansvar (2006). Antologi red. af Jens Andersen, Kroghs forlag. Finn Godrim og Jørgen Rønsholdt: Kap: Rummelighed i et relations – og ressourceorienteret perspektiv.
 • Tanker og erfaringer vedr. relationsorienteret psykologarbejde på et PPR-kontor (2002). Artikel i Pædagogisk Psykologisk tidsskrift 9. årg., nr. 4.
  Af Lars Tolsgaard og Annette Groot.
 • Fra fejlfinder til ressourcespejder – en udviklingsproces på PPR- områdekontoret i Skive (2002). Artikel i Pædagogisk Psykologisk tidsskrift 9. årg., nr. 4.
  Af Finn Godrim.
 • Fra professionel fejlfinder til ressourcespejder: Kan stigningen i antallet af 20.2 elever begrundes ud fra faglige pædagogisk-psykologiske overvejelser? (1999) Specialpædagogik, Årg. 19, nr. 5.
  Af Finn Godrim.
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk