Kontakt / Medarbejdere / Annie Røn

Annie Røn

Annie Røn er uddannet Cand.Scient.Pol og har solid erfaring fra komplekse politisk styrede organisationer som Vordingborg Kommune, Slagelse Kommune, Næstved Kommune, BDO Kommunernes Revision, Ringkjøbing Amt og FOA. Heraf 11 år som konsulent/planlægger og 10 år som leder på strategisk niveau med gode og tydelige resultater, som henholdsvis Udviklingschef og Chef for Børn, Familie og Dagtilbud i forskellige kommuner.

Annie er visionær og ambitiøs i sin opgaveløsning med konstant fokus på både borgere og medarbejdere og det fællesskab, som opgaveløsningen forudsætter. Hertil kommer at Annie med et individuelt blik for den enkelte organisation er i stand til at tilpasse opgaveløsningen, så det giver mening på flere niveauer.

Annie er en dygtig formidler både mundtligt og skriftligt og formår i sin opgaveløsning at skabe en god balance mellem de nødvendige processer og resultater med stort overblik for helheder og sammenhænge. Den store erfaring på de sociale områder i kommunerne betyder, at Annie i de konkrete opgaver kan udfordre fagområderne respektfuldt med nye perspektiver, der inspirerer og igangsætter vigtige faglige drøftelser, som baner vejen for nye fælles løsninger uden at tabe blikket fra økonomien.

På hele det offentlige velfærdsområde kan Annie udarbejde politiske beslutningsoplæg og analyser, der peger på forskellige løsningsmuligheder med samtidig respekt for den viden, der er på områderne. Fokus kan f.eks. være afdækning af effekterne af de offentlige velfærdsydelser og inddragelsen af borgerne og de frivillige organisationer på området, så der skabes mere viden om, hvad aktiviteterne bidrager til. Her er evalueringer af igangsatte tiltag ligeledes noget Annie varetager og har stor erfaring med.

Annie har en naturlig nysgerrighed og arbejdsform, hvor hun navigerer både et strategisk blik og et operationelt sigte i opgaverne, og med et samtidig smittende og idérigt engagement. Hun er som person åben og tillidsvækkende med en god portion situationsfornemmelse, så også mere tilspidsede situationer håndteres på en god og anerkendende måde – også ved modsatrettede synspunkter og dilemmaer. Dette gør det muligt at finde unikke veje i det tilsyneladende umulige og med et konstant blik på betydningen og effekten for borgerne og de lokale miljøer.

Den konkrete ledelseserfaring og viden om den kommunale verden betyder tillige, at Annie vil fremstå som en god sparringspart i individuelle samtaler med både politikere, ledere og medarbejdere. Det kan f.eks. handle om konflikter og tilsyneladende uløselige dilemmaer, når den enkelte oplever, at skulle tage ansvar og umulige hensyn til både mennesker og økonomi.
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk